ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters

ΦΕΡΟΜΟΝΕΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ , ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ

Φερομόνες για έντομα φρούτων , λαχανικών και φυτών .
  • *
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΦΕΡΟΜΟΝΗ ΓΙΑ TUTA Tuta absoluta
ΦΕΡΟΜΟΝΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ Helicoverpa armigera
ΦΕΡΟΜΟΝΗ ΓΙΑ ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗ Prays oleae
ΦΕΡΟΜΟΝΗ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ Cydia pomonela
ΦΕΡΟΜΟΝΗ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ Grapholita molesta
ΦΕΡΟΜΟΝΗ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟΔΕΤΗ Adoxophyes orana
ΦΕΡΟΜΟΝΗ ΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΚΑΘΑΡΙ ΦΟΙΝΙΚΑ Rhynchophorus ferrugineus
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΦΕΡΟΜΟΝΗ ΓΙΑ TUTA Tuta absoluta
ΦΕΡΟΜΟΝΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ Helicoverpa armigera
ΦΕΡΟΜΟΝΗ ΓΙΑ ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗ Prays oleae
ΦΕΡΟΜΟΝΗ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ Cydia pomonela
ΦΕΡΟΜΟΝΗ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ Grapholita molesta
ΦΕΡΟΜΟΝΗ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟΔΕΤΗ Adoxophyes orana
ΦΕΡΟΜΟΝΗ ΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΚΑΘΑΡΙ ΦΟΙΝΙΚΑ Rhynchophorus ferrugineus