ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
To AGITA 10WG (thiamethoxam 10%) είναι ένα εντομοκτόνο στομάχου και επαφής για την καταπολέμηση της οικιακής μύγας σε στάβλους ζώων και πτηνοτροφεία.
Κατασκευαστής: PREMIER SHUKUROGLOU
  • *

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Πριν την εφαρμογή καλύψτε τα τρόφιμά, τα ποτά, τις ζωοτροφές, τις ταΐστρες και τις ποτίστρες των ζώων.
Επάλειψη:
250gr σκευάσματος / 200ml νερού επαρκεί για επιφάνειες 100, 200 και 300 m2 δαπέδου, τοίχου και οροφής αντίστοιχα. Ανακατέψτε και ανακινείστε καλά 250gr AGITA 10WG σε 200 ml χλιαρού νερού μέχρι να γίνει ένα μίγμα εύκολο για επάλειψη. Επαλείψτε τουλάχιστον 30 σημεία (10 x 30cm) όπου συχνάζουν και κάθονται οι μύγες, όπως π.χ. ζεστές ή προσήλιες επιφάνειες τοίχου, τα χωρίσματα των κλωβών, τα περβάζια 3 παραθύρων, τους σωλήνες διοχέτευσης του γάλακτος, το χώρο έξω από τις ταΐστρες των ζώων κ.λ.π. Συνιστάτε η επάλειψη κομματιών χαρτονιού, πολυαιθυλενίου ή ελαφρών κομματιών ξύλου και κρέμασμά τους από την οροφή. Μπορεί να γίνει εφαρμογή και σε στάβλους που μέσα είναι ζώα, αλλά ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται ώστε να µην γίνει εφαρμογή του προϊόντος σε σημεία που μπορεί να το γλείψουν τα ζώα.. Προσοχή: Η εφαρμογή να γίνεται σε σημεία που να µην είναι προσιτά σε παιδιά ή ζώα. Προστατέψτε τα σηµεία εφαρμογής από νερό και τη βροχή.

Ψεκασµός:
500gr σκευάσµατος / 4lt νερού επαρκεί για επιφάνειες 100, 200 και 300 m2 δαπέδου, τοίχου και οροφής αντίστοιχα. Ανακατέψτε καλά σε ψεκαστήρα 500gr AGITA 10WG µε 4lt χλιαρού νερού. Για ένα κτίσμα µε επιφάνεια δαπέδου 100 m2 µόνο το 30% της επιφάνειας θα πρέπει να ψεκαστεί απευθείας. Πρέπει να ψεκάζονται επιφάνειες που συνήθως συγκεντρώνονται οι μύγες, όπως, ζεστά και προσήλια σημεία των τοίχων, χωρίσματα, παράθυρα κ.τ.λ. Γεμίστε τον ψεκαστήρα ή άλλο δοχείο µε τον απαιτούμενο όγκο νερού και προσθέστε την ποσότητα AGITA 10WG που αναλογεί. Ανακατέψτε καλά µέχρι να γίνει το κατάλληλο εναιώρημα. Εάν ο ψεκασμός διακοπεί για περισσότερο από 30 λεπτά ανακινείστε ξανά καλά το μίγμα. Χρησιμοποιείται το εναιώρημα AGITA 10WG την ημέρα της παρασκευής του και κατά προτίμηση αμέσως.

Μην το εφαρμόζετε σε επιφάνειες βρώμικες ή πορώδεις ή σε φρεσκοασπρισμένους τοίχους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται ώστε να µην γίνει εφαρμογή του προϊόντος σε σημεία που μπορεί να το γλείψουν τα ζώα.

ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ thiamethoxam 10% , (z)-9-tricosene 0,05% β/β
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κτηνοτροφικοί χώροι, (στάβλοι, πτηνοτροφεία, κλπ)
ΣΤΟΧΟΙ Οικιακή μύγα, (musca domestica)
ΔΟΣΕΙΣ Επάλειψη: 250gr σε 200ml νερού για επιφάνεια δαπέδου 100 τµ ή για 200-300 τµ επιφάνειας τοίχων/οροφής. Ψεκασµός: 500gr σε 4lt νερού για επιφάνεια δαπέδου 100 τµ ή για 200-300 τµ επιφάνειας τοίχων/οροφής

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Πριν την εφαρμογή καλύψτε τα τρόφιμά, τα ποτά, τις ζωοτροφές, τις ταΐστρες και τις ποτίστρες των ζώων.
Επάλειψη:
250gr σκευάσματος / 200ml νερού επαρκεί για επιφάνειες 100, 200 και 300 m2 δαπέδου, τοίχου και οροφής αντίστοιχα. Ανακατέψτε και ανακινείστε καλά 250gr AGITA 10WG σε 200 ml χλιαρού νερού μέχρι να γίνει ένα μίγμα εύκολο για επάλειψη. Επαλείψτε τουλάχιστον 30 σημεία (10 x 30cm) όπου συχνάζουν και κάθονται οι μύγες, όπως π.χ. ζεστές ή προσήλιες επιφάνειες τοίχου, τα χωρίσματα των κλωβών, τα περβάζια 3 παραθύρων, τους σωλήνες διοχέτευσης του γάλακτος, το χώρο έξω από τις ταΐστρες των ζώων κ.λ.π. Συνιστάτε η επάλειψη κομματιών χαρτονιού, πολυαιθυλενίου ή ελαφρών κομματιών ξύλου και κρέμασμά τους από την οροφή. Μπορεί να γίνει εφαρμογή και σε στάβλους που μέσα είναι ζώα, αλλά ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται ώστε να µην γίνει εφαρμογή του προϊόντος σε σημεία που μπορεί να το γλείψουν τα ζώα.. Προσοχή: Η εφαρμογή να γίνεται σε σημεία που να µην είναι προσιτά σε παιδιά ή ζώα. Προστατέψτε τα σηµεία εφαρμογής από νερό και τη βροχή.

Ψεκασµός:
500gr σκευάσµατος / 4lt νερού επαρκεί για επιφάνειες 100, 200 και 300 m2 δαπέδου, τοίχου και οροφής αντίστοιχα. Ανακατέψτε καλά σε ψεκαστήρα 500gr AGITA 10WG µε 4lt χλιαρού νερού. Για ένα κτίσμα µε επιφάνεια δαπέδου 100 m2 µόνο το 30% της επιφάνειας θα πρέπει να ψεκαστεί απευθείας. Πρέπει να ψεκάζονται επιφάνειες που συνήθως συγκεντρώνονται οι μύγες, όπως, ζεστά και προσήλια σημεία των τοίχων, χωρίσματα, παράθυρα κ.τ.λ. Γεμίστε τον ψεκαστήρα ή άλλο δοχείο µε τον απαιτούμενο όγκο νερού και προσθέστε την ποσότητα AGITA 10WG που αναλογεί. Ανακατέψτε καλά µέχρι να γίνει το κατάλληλο εναιώρημα. Εάν ο ψεκασμός διακοπεί για περισσότερο από 30 λεπτά ανακινείστε ξανά καλά το μίγμα. Χρησιμοποιείται το εναιώρημα AGITA 10WG την ημέρα της παρασκευής του και κατά προτίμηση αμέσως.

Μην το εφαρμόζετε σε επιφάνειες βρώμικες ή πορώδεις ή σε φρεσκοασπρισμένους τοίχους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται ώστε να µην γίνει εφαρμογή του προϊόντος σε σημεία που μπορεί να το γλείψουν τα ζώα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ thiamethoxam 10% , (z)-9-tricosene 0,05% β/β
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κτηνοτροφικοί χώροι, (στάβλοι, πτηνοτροφεία, κλπ)
ΣΤΟΧΟΙ Οικιακή μύγα, (musca domestica)
ΔΟΣΕΙΣ Επάλειψη: 250gr σε 200ml νερού για επιφάνεια δαπέδου 100 τµ ή για 200-300 τµ επιφάνειας τοίχων/οροφής. Ψεκασµός: 500gr σε 4lt νερού για επιφάνεια δαπέδου 100 τµ ή για 200-300 τµ επιφάνειας τοίχων/οροφής
goulas-protection «Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.»
ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑΣΑΝ ΕΠΙΣΗΣ

CYPELL FLASH EW

Το CYPELL FLASH EW (cypermethrin 10%) είναι ένα πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση ιπτάμενων (κουνούπια, μύγες, λεπιδόπτερα), βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια, κοριοί, ψύλλοι) και ακάρεων

EFFECT ULTIMUM EC

Το EFFECT ULTIMUM EC (Tetramethrin 1%, Permethrin 6%, PBO 18%) είναι ένα πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια, κοριοί) και ιπτάμενων εντόμων (μύγες).

ΜΥΓΟΠΑΓΙΔΑ RED TOP

Παγίδα σύλληψης μυγών σε μορφή σακούλας, μιας χρήσης.

TERMIDOR 9SC

To TERMIDOR 9SC (fipronil 9,1%) είναι ένα εντομοκτόνο σκεύασμα για τον έλεγχο των τερμιτών, προληπτική εφαρμογή σε τοίχους κτιρίων.