ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Απολυμαντικό σε μορφή spray με τετρτοταγή άλατα αμμωνίου & γλουταραλδεϋδη .
  • *

ΙΟΚΤΟΝΟ - ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ - ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΠΡΕΥ

  • Τετρτοταγή άλατα αμμωνίου & γλουταραλδεϋδη .
  • Κατάλληλο για τον ιό Η1Ν1 και ιδανικό για χώρους τροφίμων.
  • Εύκολη στη χρήση φιάλη 150ml μιας χρήσης αυτόματου ψεκασμού χώρων έως 150m3 
  • Ετοιμόχρηστη φιάλη 500ml  πολλαπλών ψεκασμών 

ΙΟΚΤΟΝΟ - ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ - ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΠΡΕΥ

  • Τετρτοταγή άλατα αμμωνίου & γλουταραλδεϋδη .
  • Κατάλληλο για τον ιό Η1Ν1 και ιδανικό για χώρους τροφίμων.
  • Εύκολη στη χρήση φιάλη 150ml μιας χρήσης αυτόματου ψεκασμού χώρων έως 150m3 
  • Ετοιμόχρηστη φιάλη 500ml  πολλαπλών ψεκασμών