ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Υγρή μεμβράνη που προκαλεί ασφυξία με μηχανικό τρόπο στις προνύμφες και τις νύμφες των κουνουπιών.
  • *

Το ΑQUAFILM είναι ένα υγρό προϊόν με βάση τη σιλικόνη, εύκολα εφαρμόσιμο πάνω σε επιφάνεια λιμναζόντων υδάτων. Δημιουργεί ένα πολύ λεπτό στρώμα στην επιφάνεια του νερού που καλύπτει όλη την έκτασή του. Η λεπτή μεμβράνη σιλικόνης που σχηματίζεται, εμποδίζει την σωστή ανάπτυξη των ανώριμων σταδίων των κουνουπιών. Δεν επιτρέπει στις προνύμφες και τις νύμφες τη σωστή πρόσληψη ατμοσφαιρικού οξυγόνου που είναι αναγκαία για την ανάπτυξή τους στο ενήλικο στάδιο. Η χαμηλή επιφανειακή τάση έχει επίσης αντίκτυπο στην ωοτοκία, δεδομένου ότι τα ενήλικα θηλυκά δεν γεννούν αυγά στο νερό που έχει δεχθεί την εφαρμογή.

  • Εύκολος τρόπος εφαρμογής
  • Δρα με φυσική-μηχανική δράση
  • Δεν δημιουργεί προβλήματα ανθεκτικότητας
  • Σταθερή δράση για τουλάχιστον τέσσερεις εβδομάδες

Το ΑQUAFILM είναι ένα υγρό προϊόν με βάση τη σιλικόνη, εύκολα εφαρμόσιμο πάνω σε επιφάνεια λιμναζόντων υδάτων. Δημιουργεί ένα πολύ λεπτό στρώμα στην επιφάνεια του νερού που καλύπτει όλη την έκτασή του. Η λεπτή μεμβράνη σιλικόνης που σχηματίζεται, εμποδίζει την σωστή ανάπτυξη των ανώριμων σταδίων των κουνουπιών. Δεν επιτρέπει στις προνύμφες και τις νύμφες τη σωστή πρόσληψη ατμοσφαιρικού οξυγόνου που είναι αναγκαία για την ανάπτυξή τους στο ενήλικο στάδιο. Η χαμηλή επιφανειακή τάση έχει επίσης αντίκτυπο στην ωοτοκία, δεδομένου ότι τα ενήλικα θηλυκά δεν γεννούν αυγά στο νερό που έχει δεχθεί την εφαρμογή.

  • Εύκολος τρόπος εφαρμογής
  • Δρα με φυσική-μηχανική δράση
  • Δεν δημιουργεί προβλήματα ανθεκτικότητας
  • Σταθερή δράση για τουλάχιστον τέσσερεις εβδομάδες