ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Το BARRIO BLOCK (Brodifacoum 0,005%) είναι ένα ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των ποντικών και των αρουραίων.
  • *

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούντια τουλάχιστον ανα 2-3 για τα ποντίκια και 5-7 ημέρες γαι αρουραίους αντίστοιχα αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογης και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βαση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται έαν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να  απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι εφικτό. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Τοποθετείτε τους δολωματιούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν. Αντικαθιστάτε οποιοδήποτε δόλωμα σε δολωματικό σταθμό που έχει καταστραφεί από νερό ή έχει επιμολυνθεί με ρύπους. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται 5-7 ημέρες μετα την εναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται έαν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να  απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι εφικτό. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Brodifacoum 0,005%
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Κηρωδών κύβων (ΒΒ)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εσωτερικοί χώροι και γύρω από κτίρια
ΣΤΟΧΟΙ Rattus norvegicus (Καφέ Αρουραίος) , Mus musculus (Οικιακό ποντίκι)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούντια τουλάχιστον ανα 2-3 για τα ποντίκια και 5-7 ημέρες γαι αρουραίους αντίστοιχα αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογης και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βαση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται έαν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να  απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι εφικτό. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Τοποθετείτε τους δολωματιούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν. Αντικαθιστάτε οποιοδήποτε δόλωμα σε δολωματικό σταθμό που έχει καταστραφεί από νερό ή έχει επιμολυνθεί με ρύπους. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται 5-7 ημέρες μετα την εναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται έαν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να  απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι εφικτό. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Brodifacoum 0,005%
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Κηρωδών κύβων (ΒΒ)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εσωτερικοί χώροι και γύρω από κτίρια
ΣΤΟΧΟΙ Rattus norvegicus (Καφέ Αρουραίος) , Mus musculus (Οικιακό ποντίκι)
goulas-protection «Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.»