ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΥΡΕΩΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ 70% ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ
  • *

Κατάλληλο για επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και για άλλους χώρους όπως νοσοκομεία, εργοστάσια, χώροι εστίασης, catering, ξενοδοχεία κ.α.

Καταπολεμά άμεσα βακτήρια, μύκητες και ιούς.

Κατάλληλο για επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και για άλλους χώρους όπως νοσοκομεία, εργοστάσια, χώροι εστίασης, catering, ξενοδοχεία κ.α.

Καταπολεμά άμεσα βακτήρια, μύκητες και ιούς.

goulas-protection «Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.»