ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Ταμπλέτα διοξειδίου του χλωσρίου CLO2
  • *

Η ταμπλέτα dutrion είναι ένα μεταφερόμενο προϊόν χωρίς κίνδυνο ανάφλεξης, αφού προστεθεί σε μια συγκεκριμένη ποσότητα νερού, αντιδρά γρήγορα και με ασφάλεια σε μια μόνιμη λύση του διοξειδίου του χλωρίου με συγκέντρωση 0,2%.

Εύκολη μεταφορά και χρήση , γρήγορη και υψηλή απόδοση χωρίς την ανάγκη ενεργοπίησης ! 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Σταθεροποιημένο Διοξείδιο του Χλωρίου ClO 2
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Ταμπλέτα για άμεση χρήση (DT)

Η ταμπλέτα dutrion είναι ένα μεταφερόμενο προϊόν χωρίς κίνδυνο ανάφλεξης, αφού προστεθεί σε μια συγκεκριμένη ποσότητα νερού, αντιδρά γρήγορα και με ασφάλεια σε μια μόνιμη λύση του διοξειδίου του χλωρίου με συγκέντρωση 0,2%.

Εύκολη μεταφορά και χρήση , γρήγορη και υψηλή απόδοση χωρίς την ανάγκη ενεργοπίησης ! 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Σταθεροποιημένο Διοξείδιο του Χλωρίου ClO 2
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Ταμπλέτα για άμεση χρήση (DT)
goulas-protection «Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.»