ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
To FINIR GEL (Imidacloprid 2.15%) είναι ένα έτοιμο προς χρήση δόλωμα, για τον έλεγχο των κατσαρίδων από επαγγελματίες και ερασιτέχνες χρήστες.
  • *
ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Imidacloprid 2.15%
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ gel bait
ΣΤΟΧΟΙ Blattella germanica (Γερμανική κατσαρίδα) – Νύμφες, ακμαία
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εσωτερικοί Χώροι
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Imidacloprid 2.15%
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ gel bait
ΣΤΟΧΟΙ Blattella germanica (Γερμανική κατσαρίδα) – Νύμφες, ακμαία
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εσωτερικοί Χώροι
goulas-protection «Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.»