ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Φορητός ηλεκτροκίνητος εκνεφωτήρας
  • *

Φορητός ηλεκτροκίνητος εκνεφωτήρας ψυχρής εκνέφωσης, με δοχείο χωρητικότητας 6 λίτρων.
Διαθέτει μακρύ & εύκαμπτο αυλό ψεκασμού για διευκόλυνση του χρήστη κατά την εφαρμογή.
Δυνατότητα ρύθμισης του μεγέθους της σταγόνας, LV ή ULV.

ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Φορητός ηλεκτροκίνητος εκνεφωτήρας ψυχρής εκνέφωσης, με δοχείο χωρητικότητας 6 λίτρων.
Διαθέτει μακρύ & εύκαμπτο αυλό ψεκασμού για διευκόλυνση του χρήστη κατά την εφαρμογή.
Δυνατότητα ρύθμισης του μεγέθους της σταγόνας, LV ή ULV.