ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Φορητός ηλεκτροκίνητος εκνεφωτήρας
  • *

Φορητός ηλεκτροκίνητος εκνεφωτήρας ψυχρής εκνέφωσης, με δοχείο χωρητικότητας 4 λίτρων.

Διακρίνεται από τον απλό χειρισμό και βέλτιστα χαρακτηριστικά λειτουργίας του. Αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με έναν ηλεκτροκινητήρα 700 Watt που παράγει μεγαλύτερο όγκο αερολύματος σε υψηλότερη ταχύτητα με βαθύτερη διείσδυση. Ένα φίλτρο αέρα προστατεύει τον κινητήρα από τη βρωμιά και τη σκόνη. Το NEBULO είναι εξοπλισμένο με έναν  ρυθμιστή ροής που επιτρέπει διαφορετικές ποσότητες εξόδου από 0,3 έως 15 λίτρα ανά ώρα.

Εξαιρετικό φάσμα σταγονιδίων κάτω των 30 μικρομέτρων ακόμη και σε υψηλή απόδοση.

Φορητός ηλεκτροκίνητος εκνεφωτήρας ψυχρής εκνέφωσης, με δοχείο χωρητικότητας 4 λίτρων.

Διακρίνεται από τον απλό χειρισμό και βέλτιστα χαρακτηριστικά λειτουργίας του. Αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με έναν ηλεκτροκινητήρα 700 Watt που παράγει μεγαλύτερο όγκο αερολύματος σε υψηλότερη ταχύτητα με βαθύτερη διείσδυση. Ένα φίλτρο αέρα προστατεύει τον κινητήρα από τη βρωμιά και τη σκόνη. Το NEBULO είναι εξοπλισμένο με έναν  ρυθμιστή ροής που επιτρέπει διαφορετικές ποσότητες εξόδου από 0,3 έως 15 λίτρα ανά ώρα.

Εξαιρετικό φάσμα σταγονιδίων κάτω των 30 μικρομέτρων ακόμη και σε υψηλή απόδοση.