ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
To FUMITE 22,5 FU (pirimiphos methyl 22,5%) είναι ένα οργανοσφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής και αναπνοής, για χρήση σε αποθήκες και αποθηκευμένα προϊόντα για καταπολέμηση εντόμων αποθηκών.
  • *

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Πριν από την εφαρμογή πρέπει να γίνεται πάντα καθαρισμός όλου του χώρου. Κάψτε όλα τα υπάρχοντα άχρηστα υλικά. Εκκενώστε το χώρο από ανθρώπους και ζώα, κλείστε τις διόδους αερισμού, παράθυρα και πόρτες (εκτός από την πόρτα εξόδου) πριν την εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πιθανότητες διαρροής. Σχίστε το μεταλλικό άνοιγμα και ανάψτε την προεξέχουσα άκρη του φυτιλιού. Η ανάφλεξη του καπνογόνου θα γίνει μετά από 10 δευτερόλεπτα.. Μόλις ανάψετε το φυτίλι πρέπει να εγκαταλείψετε το χώρο. Η αποθήκη να μένει κλειστή για 24ώρες με αναρτημένες σημάνσεις προφύλαξης. Μετά το πέρας του καπνισμού αερίστε καλά το χώρο για 1 ώρα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Pirimiphos methyl 22,5%
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Καπνογόνο (FU)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αποθηκευμένα προϊόντα: Σιτηρά και προϊόντα άλεσής τους, όσπρια, ελαιούχοι σπόροι, ξηροί καρποί
ΣΤΟΧΟΙ Ephestia, Lasioderma, Oryzaephilus, Plodia, Sitophilus, Tribolium, Brunchus, Calandra
ΔΟΣΕΙΣ 1 καπνογόνο των 90gr ανά 500 κυβικά μέτρα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Πριν από την εφαρμογή πρέπει να γίνεται πάντα καθαρισμός όλου του χώρου. Κάψτε όλα τα υπάρχοντα άχρηστα υλικά. Εκκενώστε το χώρο από ανθρώπους και ζώα, κλείστε τις διόδους αερισμού, παράθυρα και πόρτες (εκτός από την πόρτα εξόδου) πριν την εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πιθανότητες διαρροής. Σχίστε το μεταλλικό άνοιγμα και ανάψτε την προεξέχουσα άκρη του φυτιλιού. Η ανάφλεξη του καπνογόνου θα γίνει μετά από 10 δευτερόλεπτα.. Μόλις ανάψετε το φυτίλι πρέπει να εγκαταλείψετε το χώρο. Η αποθήκη να μένει κλειστή για 24ώρες με αναρτημένες σημάνσεις προφύλαξης. Μετά το πέρας του καπνισμού αερίστε καλά το χώρο για 1 ώρα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Pirimiphos methyl 22,5%
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Καπνογόνο (FU)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αποθηκευμένα προϊόντα: Σιτηρά και προϊόντα άλεσής τους, όσπρια, ελαιούχοι σπόροι, ξηροί καρποί
ΣΤΟΧΟΙ Ephestia, Lasioderma, Oryzaephilus, Plodia, Sitophilus, Tribolium, Brunchus, Calandra
ΔΟΣΕΙΣ 1 καπνογόνο των 90gr ανά 500 κυβικά μέτρα.
goulas-protection «Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.»