ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Ετοιμόχρηστο Υγρό Απωθητικό για τρωκτικά. Geraniol 0,5%
  • *

Ετοιμόχρηστο απωθητικό προϊόν για ποντικούς και αρουραίους.

Εφαρμόστε ομοιόμορφα στην επιφάνεια σε γραμμή ή στις φωλιές των τρωκτικών.

Ιδανικό για εφαρμογή σε πιθανά σημεία εισόδου των τρωκτικών, οροφές, σκεπές, κήπους, αποθήκες, πάρκινγκ, ηλεκτρικούς πίνακες κλπ
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

 

ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ geraniol 0,5% β/β
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ υγρό (AL)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δάπεδο, έδαφος, εξωτερικοί τοίχοι, άκρες των κήπων, οροφές.
ΣΤΟΧΟΙ Mus musculus (Ποντίκι) – Ενήλικα και νεαρά άτομα Rattus norvegicus (Αρουραίος) – Ενήλικα και νεαρά άτομα Rattus rattus (Αρουραίος) – Ενήλικα και νεαρά άτομα
ΔΟΣΕΙΣ 1 L προϊόντος για 20-30m ή για 18-20 φωλιές (τρύπες) τρωκτικών.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρμογή μία (1) φορά την εβδομάδα ή μετά από δυνατή βροχή. Καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου όταν απαιτείται.

Ετοιμόχρηστο απωθητικό προϊόν για ποντικούς και αρουραίους.

Εφαρμόστε ομοιόμορφα στην επιφάνεια σε γραμμή ή στις φωλιές των τρωκτικών.

Ιδανικό για εφαρμογή σε πιθανά σημεία εισόδου των τρωκτικών, οροφές, σκεπές, κήπους, αποθήκες, πάρκινγκ, ηλεκτρικούς πίνακες κλπ
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ geraniol 0,5% β/β
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ υγρό (AL)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δάπεδο, έδαφος, εξωτερικοί τοίχοι, άκρες των κήπων, οροφές.
ΣΤΟΧΟΙ Mus musculus (Ποντίκι) – Ενήλικα και νεαρά άτομα Rattus norvegicus (Αρουραίος) – Ενήλικα και νεαρά άτομα Rattus rattus (Αρουραίος) – Ενήλικα και νεαρά άτομα
ΔΟΣΕΙΣ 1 L προϊόντος για 20-30m ή για 18-20 φωλιές (τρύπες) τρωκτικών.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρμογή μία (1) φορά την εβδομάδα ή μετά από δυνατή βροχή. Καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου όταν απαιτείται.
goulas-protection «Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.»