ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
To MAX FORCE WHITE (clothianidin 1.026 %) είναι ένα έτοιμο προς χρήση δόλωμα υπό μορφή για τον έλεγχο προσβολών από κατσαρίδες και ψαράκια από επαγγελματίες χρήστες και για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
Κατασκευαστής: BAYER
  • *

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται με σημειακή εφαρμογή κοντά σε γωνίες, σχισμές και χαραμάδες (π.χ. πίσω ή κάτω από εξοπλισμό και έπιπλα όπως πάγκους, ψυγεία, ηλεκτρικές κουζίνες, νεροχύτες, μπανιέρες κ.λπ.), διάκενα, αγωγούς υπηρεσίας, φρεάτια ανελκυστήρων, σωληνώσεις κ.λπ. Η χρήση του προϊόντος ενδείκνυται ιδιαίτερα σε περιοχές όπου περιορίζεται η χρήση συμβατικών εντομοκτόνων σκευασμάτων, π.χ. κοντά σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό κ.λπ. Σε περιοχές όπου έχει εντοπιστεί μετακίνηση κατσαρίδων, η τοποθέτηση επιπρόσθετου δολώματος περιφερειακά της περιοχής θα συμβάλει επιπρόσθετα στον έλεγχο τους. Εφαρμόστε το προϊόν απευθείας ως κηλίδες ή λεπτές ταινίες σε επιφάνειες όπου έχει διαπιστωθεί ύπαρξη προσβολής. Η εφαρμογή του προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιείται σε κρυφά σημεία και σε περιοχές όπου η ένταση του φωτός είναι χαμηλή. Τοποθετήστε τις κηλίδες δολώματος σε μέρη απρόσιτα στα παιδιά ή τα κατοικίδια ζώα. Αποφύγετε την εφαρμογή σε υπερβολικά σκονισμένα, υγρά ή λιπαρά μέρη. Μην εφαρμόζετε σε περιοχές που υποβάλλονται σε υγρό καθαρισμό. Μην εφαρμόζετε σε χώρους οι οποίοι έχουν ήδη υποβληθεί σε επέμβαση με άλλα εντομοκτόνα και μη μολύνετε το δόλωμα με άλλα εντομοκτόνα. Επίδραση στον πληθυσμό των κατσαρίδων μπορεί να αναμένεται πολύ σύντομα, με την εμφάνιση νεκρών κατσαρίδων εντός 24 ωρών από την επέμβαση. Μέγιστα επίπεδα ελέγχου επιτυγχάνονται μεταξύ έξι ημερών και 2 μηνών μετά την εφαρμογή, ανάλογα με το επίπεδο της προσβολής και για το χρονικό διάστημα που είναι παρούσα η γέλη. Σε περιοχές με υψηλή παρασίτωση, επιθεωρείτε τα σημεία εφαρμογής του βιοκτόνου προϊόντος τακτικά (μία φορά το μήνα) και προβαίνετε σε περαιτέρω εφαρμογές όπως απαιτείται. Ωστόσο, μην εφαρμόζετε περισσότερο από μία φορά το μήνα. Για χρήση ενάντια σε ψαράκια: Τοποθετήστε πολλές μικρές σταγόνες σε περιοχές όπου κρύβονται και ζουν τα ψαράκια. Αυτές οι περιοχές μπορεί να είναι κάτω/πίσω από σοβατεπί, κάτω από ξυλεπενδύσεις ή άλλες περιοχές που μπορούν να τους παρέχουν κάλυψη.

ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Clothianidin 1.026 %
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ gel bait
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εσωτερικοί Χώροι
ΣΤΟΧΟΙ Κατσαρίδες (Blattellidae) Blattella germanica - Γερμανική κατσαρίδα - Ακμαία και νύμφες Blatta orientalis – Aνατολίτικη κατσαρίδα - Ακμαία και νύμφες Periplaneta americana - Αμερικάνικη κατσαρίδα - Ακμαία και νύμφες Ψαράκια (Thysanura, Lepismatidae) Ctenolepisma longicaudatum (όλα τα στάδια)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται με σημειακή εφαρμογή κοντά σε γωνίες, σχισμές και χαραμάδες (π.χ. πίσω ή κάτω από εξοπλισμό και έπιπλα όπως πάγκους, ψυγεία, ηλεκτρικές κουζίνες, νεροχύτες, μπανιέρες κ.λπ.), διάκενα, αγωγούς υπηρεσίας, φρεάτια ανελκυστήρων, σωληνώσεις κ.λπ. Η χρήση του προϊόντος ενδείκνυται ιδιαίτερα σε περιοχές όπου περιορίζεται η χρήση συμβατικών εντομοκτόνων σκευασμάτων, π.χ. κοντά σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό κ.λπ. Σε περιοχές όπου έχει εντοπιστεί μετακίνηση κατσαρίδων, η τοποθέτηση επιπρόσθετου δολώματος περιφερειακά της περιοχής θα συμβάλει επιπρόσθετα στον έλεγχο τους. Εφαρμόστε το προϊόν απευθείας ως κηλίδες ή λεπτές ταινίες σε επιφάνειες όπου έχει διαπιστωθεί ύπαρξη προσβολής. Η εφαρμογή του προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιείται σε κρυφά σημεία και σε περιοχές όπου η ένταση του φωτός είναι χαμηλή. Τοποθετήστε τις κηλίδες δολώματος σε μέρη απρόσιτα στα παιδιά ή τα κατοικίδια ζώα. Αποφύγετε την εφαρμογή σε υπερβολικά σκονισμένα, υγρά ή λιπαρά μέρη. Μην εφαρμόζετε σε περιοχές που υποβάλλονται σε υγρό καθαρισμό. Μην εφαρμόζετε σε χώρους οι οποίοι έχουν ήδη υποβληθεί σε επέμβαση με άλλα εντομοκτόνα και μη μολύνετε το δόλωμα με άλλα εντομοκτόνα. Επίδραση στον πληθυσμό των κατσαρίδων μπορεί να αναμένεται πολύ σύντομα, με την εμφάνιση νεκρών κατσαρίδων εντός 24 ωρών από την επέμβαση. Μέγιστα επίπεδα ελέγχου επιτυγχάνονται μεταξύ έξι ημερών και 2 μηνών μετά την εφαρμογή, ανάλογα με το επίπεδο της προσβολής και για το χρονικό διάστημα που είναι παρούσα η γέλη. Σε περιοχές με υψηλή παρασίτωση, επιθεωρείτε τα σημεία εφαρμογής του βιοκτόνου προϊόντος τακτικά (μία φορά το μήνα) και προβαίνετε σε περαιτέρω εφαρμογές όπως απαιτείται. Ωστόσο, μην εφαρμόζετε περισσότερο από μία φορά το μήνα. Για χρήση ενάντια σε ψαράκια: Τοποθετήστε πολλές μικρές σταγόνες σε περιοχές όπου κρύβονται και ζουν τα ψαράκια. Αυτές οι περιοχές μπορεί να είναι κάτω/πίσω από σοβατεπί, κάτω από ξυλεπενδύσεις ή άλλες περιοχές που μπορούν να τους παρέχουν κάλυψη.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Clothianidin 1.026 %
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ gel bait
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εσωτερικοί Χώροι
ΣΤΟΧΟΙ Κατσαρίδες (Blattellidae) Blattella germanica - Γερμανική κατσαρίδα - Ακμαία και νύμφες Blatta orientalis – Aνατολίτικη κατσαρίδα - Ακμαία και νύμφες Periplaneta americana - Αμερικάνικη κατσαρίδα - Ακμαία και νύμφες Ψαράκια (Thysanura, Lepismatidae) Ctenolepisma longicaudatum (όλα τα στάδια)
goulas-protection «Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.»