ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Το MEGALON BLOCK είναι ένα ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των ποντικών (Mus musculus) και των αρουραίων (Rattus rattus και R. norvegicus). Μια δόση σκευάσματος αρκεί για να ληφθεί η θανατηφόρος δόση.
  • *

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η χρήση των δολωμάτων προορίζεται για εσωτερικούς χώρους κτιρίων και γύρω από κτίρια αστικών ή αγροτικών περιοχών.
Πριν την εφαρμογή πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις διάφορες τροφές των τρωκτικών. Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να είναι προφυλαγμένες και μη προσιτές από ανθρώπους, κατοικίδια ζώα και πτηνά.  
Τα δολώματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εντός δολωματικών σταθμών οι οποίοι θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν δόλωμα, ώστε να μην συγχέονται με άδειους δολωματικούς σταθμούς. Οι θέσεις δόλωσης πρέπει να αλλάζουν περιοδικά, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία όπου ζουν, διέρχονται ή τρέφονται τα τρωκτικά και κατά προτίμηση θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Bromadiolone 0.005%
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κηρώδεις κύβους (ΒB) των 20γρ.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εσωτερικοί χώροι και γύρω από κτίρια.
ΣΤΟΧΟΙ Rattus norvegicus (Καφέ Αρουραίος) , Mus musculus (Οικιακό ποντίκι)
ΔΟΣΕΙΣ Για ποντίκια: 40 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης ανά 100τ.μ. Για αρουραίους: 60 έως 100 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης ανά 100 τ.μ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η χρήση των δολωμάτων προορίζεται για εσωτερικούς χώρους κτιρίων και γύρω από κτίρια αστικών ή αγροτικών περιοχών.
Πριν την εφαρμογή πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις διάφορες τροφές των τρωκτικών. Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να είναι προφυλαγμένες και μη προσιτές από ανθρώπους, κατοικίδια ζώα και πτηνά.  
Τα δολώματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εντός δολωματικών σταθμών οι οποίοι θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν δόλωμα, ώστε να μην συγχέονται με άδειους δολωματικούς σταθμούς. Οι θέσεις δόλωσης πρέπει να αλλάζουν περιοδικά, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία όπου ζουν, διέρχονται ή τρέφονται τα τρωκτικά και κατά προτίμηση θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Bromadiolone 0.005%
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κηρώδεις κύβους (ΒB) των 20γρ.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εσωτερικοί χώροι και γύρω από κτίρια.
ΣΤΟΧΟΙ Rattus norvegicus (Καφέ Αρουραίος) , Mus musculus (Οικιακό ποντίκι)
ΔΟΣΕΙΣ Για ποντίκια: 40 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης ανά 100τ.μ. Για αρουραίους: 60 έως 100 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης ανά 100 τ.μ.
goulas-protection «Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.»