ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Ηλεκτρονικό σύστημα απώθησης ζώων σε εξωτερικό χώρο.
 • *
 • Εμβέλεια δράσης έως και 15 μέτρα με γωνία περιστροφής 60 μοίρες
 • Περιλαμβάνει πάσσαλο εγκατάστασης τόσο για τον τοίχο, όσο και το έδαφος για εύκολη τοποθέτηση
 • Λειτουργεί εκπέμποντας υπερήχους σε σταθερά επαναλαμβανόμενα χρονικά διαστήματα ή ανιχνεύοντας την κίνηση με αισθητήρα
 • Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας LED
 • Ακίνδυνη για κατοικίδια ζώα, παιδιά και έγκυες γυναίκες
 • Φιλική στο περιβάλλον

Η πιο προηγμένη συσκευή απώθησης ζώων σε εξωτερικό χώρο. Εκπέμπει υπερήχους μη ανιχνεύσιμους από τον άνθρωπο, μέσω τεσσάρων ισχυρών ηχείων σε τρεις μεταβλητές συχνότητες.
Εμβέλεια δράσης  έως και 15 μέτρα με γωνία περιστροφής 60 μοίρες.
Τοποθετείστε τη συσκευή σε θέση που δεν έχει εμπόδια. Οι υπέρηχοι δεν διαπερνούν θάμνους, δένδρα και στερεά αντικείμενα.
Η εγκατάσταση της συσκευής σε προστατευόμενο μέρος επιμηκύνει την διάρκεια ζωής της.
Προτείνεται η λειτουργία της συσκευής, για καλύτερη και σταθερότερη απόδοση, με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του μετασχηματιστή (Universal Power Kit).

(Ο μετασχηματιστής δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία, πωλείται χωριστά) 

ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
 • Εμβέλεια δράσης έως και 15 μέτρα με γωνία περιστροφής 60 μοίρες
 • Περιλαμβάνει πάσσαλο εγκατάστασης τόσο για τον τοίχο, όσο και το έδαφος για εύκολη τοποθέτηση
 • Λειτουργεί εκπέμποντας υπερήχους σε σταθερά επαναλαμβανόμενα χρονικά διαστήματα ή ανιχνεύοντας την κίνηση με αισθητήρα
 • Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας LED
 • Ακίνδυνη για κατοικίδια ζώα, παιδιά και έγκυες γυναίκες
 • Φιλική στο περιβάλλον

Η πιο προηγμένη συσκευή απώθησης ζώων σε εξωτερικό χώρο. Εκπέμπει υπερήχους μη ανιχνεύσιμους από τον άνθρωπο, μέσω τεσσάρων ισχυρών ηχείων σε τρεις μεταβλητές συχνότητες.
Εμβέλεια δράσης  έως και 15 μέτρα με γωνία περιστροφής 60 μοίρες.
Τοποθετείστε τη συσκευή σε θέση που δεν έχει εμπόδια. Οι υπέρηχοι δεν διαπερνούν θάμνους, δένδρα και στερεά αντικείμενα.
Η εγκατάσταση της συσκευής σε προστατευόμενο μέρος επιμηκύνει την διάρκεια ζωής της.
Προτείνεται η λειτουργία της συσκευής, για καλύτερη και σταθερότερη απόδοση, με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του μετασχηματιστή (Universal Power Kit).

(Ο μετασχηματιστής δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία, πωλείται χωριστά)