ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Πλαστικοποιημένη κολλητική επιφάνεια παγίδευσης ποντικών και εντόμων . Κατάλληλη για χρήση με τις μηχανικές παγίδες MULTICATCH .
  • *

Κολλητική επιφάνεια παγίδευσης ποντικών και εντόμων . Πλαστικοποιημένη επιφάνεια , με προσελκυστικό και κόλλα ιδιαίτερης αντοχής στην υγρασία . Κατάλληλη για χρήση με τις μηχανικές παγίδες MULTICATCH .

Κολλητική επιφάνεια παγίδευσης ποντικών και εντόμων . Πλαστικοποιημένη επιφάνεια , με προσελκυστικό και κόλλα ιδιαίτερης αντοχής στην υγρασία . Κατάλληλη για χρήση με τις μηχανικές παγίδες MULTICATCH .