ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση των γερμανικών κατσαρίδων (B. germanica), των εντόμων του είδους L. saccharina (ψαράκια), των κοινών κουνουπιών, της οικιακής μύγας και των σφηκών.
  • *

Εντομοκτόνο  για  την  καταπολέμηση  των  γερμανικών  κατσαρίδων  (B.  germanica),  των  εντόμων του  είδους  L.  saccharina  (ψαράκια),  των  κοινών  κουνουπιών,  της  οικιακής  μύγας  και  των σφηκών. 

Τρόπος εφαρμογής:

Για  την  γερμανική  κατσαρίδα  (B.  germanica)  και  τα  ψαράκια  ή  ασημόψαρα  (L.  saccharina)   εφαρμόζεται  με  ψεκασμό  των  προς  απεντόμωση  εσωτερικών  επιφανειών  από  μικρή  απόσταση για  καλή  διαβροχή  (χωρίς  να  στάζει)  με  1  λίτρο  ψεκαστικού  διαλύματος  ανά  11-13  τετρ.  μέτρα. Για  τα  κοινά  κουνούπια,  την  οικιακή  μύγα  και  τις  σφήκες  εφαρμόζεται  με  ψεκασμό  των  εντόμων από απόσταση 20 εκ. 

ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Cypermethrin 4,9 % β/β (5,16 % β/β τεχνικά καθαρό) Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium, obtained with hydrocarbon solvents 1,00 % β/β
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Μικρογαλάκτωμα υδατικής βάσης (ΜΕ)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εσωτερικοί κατοικημένοι χώροι , δημόσιοι χώροι, βιομηχανικοί χώροι , χώροι παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης και αποθήκευσης τροφίμων (χωρίς να έρχεται σε επαφή με ακάλυπτο ή συσκευασμένο προϊόν) Κενά σιλοφόρα οχήματα μεταφοράς τροφίμων (σιτηρών και προϊόντων επεξεργασίας τους)
ΣΤΟΧΟΙ Κοινά κoυνούπια ( Culex pipiens) , Οικιακή μύγα ( Musca domestica ) , Γερμανική κατσαρίδα (Blatella germanica) , Ψαράκια ή ασημόψαρα (Lepisma saccharina)Σφήκες (Vespula germanica)
ΔΟΣΕΙΣ 10 κ.εκ. / 1 λίτρο ψεκαστικού

Εντομοκτόνο  για  την  καταπολέμηση  των  γερμανικών  κατσαρίδων  (B.  germanica),  των  εντόμων του  είδους  L.  saccharina  (ψαράκια),  των  κοινών  κουνουπιών,  της  οικιακής  μύγας  και  των σφηκών. 

Τρόπος εφαρμογής:

Για  την  γερμανική  κατσαρίδα  (B.  germanica)  και  τα  ψαράκια  ή  ασημόψαρα  (L.  saccharina)   εφαρμόζεται  με  ψεκασμό  των  προς  απεντόμωση  εσωτερικών  επιφανειών  από  μικρή  απόσταση για  καλή  διαβροχή  (χωρίς  να  στάζει)  με  1  λίτρο  ψεκαστικού  διαλύματος  ανά  11-13  τετρ.  μέτρα. Για  τα  κοινά  κουνούπια,  την  οικιακή  μύγα  και  τις  σφήκες  εφαρμόζεται  με  ψεκασμό  των  εντόμων από απόσταση 20 εκ. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Cypermethrin 4,9 % β/β (5,16 % β/β τεχνικά καθαρό) Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium, obtained with hydrocarbon solvents 1,00 % β/β
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Μικρογαλάκτωμα υδατικής βάσης (ΜΕ)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εσωτερικοί κατοικημένοι χώροι , δημόσιοι χώροι, βιομηχανικοί χώροι , χώροι παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης και αποθήκευσης τροφίμων (χωρίς να έρχεται σε επαφή με ακάλυπτο ή συσκευασμένο προϊόν) Κενά σιλοφόρα οχήματα μεταφοράς τροφίμων (σιτηρών και προϊόντων επεξεργασίας τους)
ΣΤΟΧΟΙ Κοινά κoυνούπια ( Culex pipiens) , Οικιακή μύγα ( Musca domestica ) , Γερμανική κατσαρίδα (Blatella germanica) , Ψαράκια ή ασημόψαρα (Lepisma saccharina)Σφήκες (Vespula germanica)
ΔΟΣΕΙΣ 10 κ.εκ. / 1 λίτρο ψεκαστικού
goulas-protection «Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.»