ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Εντομοκτόνο σε βρέξιμους κόκκους για την καταπολέμηση της οικιακής μύγας ( Musca domestica )
  • *
ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Imidacloprid: 9,99 % β/β , Cis-εικοσιτριέν-9-ιο (muscalure): 0.085
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Eφαρμογές σε αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
ΣΤΟΧΟΙ Diptera: Muscidae: Οικιακή μύγα (Musca domestica) – Ακμαία.
ΔΟΣΕΙΣ 250 γρ. δολώματος σε 200 κ.εκ. ζεστό νερό.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Imidacloprid: 9,99 % β/β , Cis-εικοσιτριέν-9-ιο (muscalure): 0.085
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Eφαρμογές σε αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
ΣΤΟΧΟΙ Diptera: Muscidae: Οικιακή μύγα (Musca domestica) – Ακμαία.
ΔΟΣΕΙΣ 250 γρ. δολώματος σε 200 κ.εκ. ζεστό νερό.
goulas-protection «Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.»