ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Το RATIMOR RB είναι ένα ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο σε μορφή πάστας, που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των ποντικών (Mus musculus) και των αρουραίων (Rattus rattus και R. norvegicus). Μια δόση σκευάσματος αρκεί για να ληφθεί η θανατηφόρος δόση
Κατασκευαστής: UPL
  • *
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Brodifacoum 0,0025%
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας (RB) 10gr.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εσωτερικοί χώροι και γύρω από κτίρια.
ΣΤΟΧΟΙ Ποντικοί (Mus musculus) ,Αρουραίοι (Rattus rattus, R. norvegicus)
ΔΟΣΕΙΣ Για ποντίκια: 10 έως 20 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης ανά 2 έως 5 μέτρα. Για αρουραίους: 10 έως 60 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης ανά 5 έως 10 μέτρα. Υπόνομοι : 20 έως 200 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Brodifacoum 0,0025%
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας (RB) 10gr.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εσωτερικοί χώροι και γύρω από κτίρια.
ΣΤΟΧΟΙ Ποντικοί (Mus musculus) ,Αρουραίοι (Rattus rattus, R. norvegicus)
ΔΟΣΕΙΣ Για ποντίκια: 10 έως 20 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης ανά 2 έως 5 μέτρα. Για αρουραίους: 10 έως 60 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης ανά 5 έως 10 μέτρα. Υπόνομοι : 20 έως 200 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης.
goulas-protection «Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.»