ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Πάστα για κάλυψη κενών σε πιθανά σημεία εισόδου τρωκτικών.
  • *

Ετοιμόχρηστη πάστα. Κατάλληλη για χρήση σε χώρους που εφαρμόζουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης τρωκτικών (ΙΡΜ).

Βοηθά στην προστασία των κτηρίων κάθώς αποτρέπει τα τρωκτικά να αποκτήσουν πρόσβαση. Χρησιμοποιείτε για το κλείσιμο ανοιγμάτων που δημιουργούνται απο σωληνώσεις, καλώδια κ.λπ.

Φτιαγμένο από φυσικά συστατικά.

Ετοιμόχρηστη πάστα. Κατάλληλη για χρήση σε χώρους που εφαρμόζουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης τρωκτικών (ΙΡΜ).

Βοηθά στην προστασία των κτηρίων κάθώς αποτρέπει τα τρωκτικά να αποκτήσουν πρόσβαση. Χρησιμοποιείτε για το κλείσιμο ανοιγμάτων που δημιουργούνται απο σωληνώσεις, καλώδια κ.λπ.

Φτιαγμένο από φυσικά συστατικά.