ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Ειδικά βιο-ακουστικά συστήματα απώθησης πτηνών . Κατάλληλα για αεροδρόμια , λιμάνια , πλοία , αγροκτήματα , μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους & βιομηχανικούς χώρους .
  • *

Το SCARECROW BIO-ACOUSTIC είναι βιο-ακουστικό, ολοκληρωμένο, σύστημα εκδίωξης / απώθησης πουλιών που χρησιμοποιεί τις φυσικές φωνές των ίδιων των προς απώθηση πουλιών όταν βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου. Είναι πολύ αποτελεσματικό στη διασκόρπιση των πουλιών, χωρίς να βλάπτει ή να δημιουργεί προβλήματα στα πουλιά και το περιβάλλον. Το SCARECROW είναι κατάλληλο για χρήση σε οπωρώνες, αμπελώνες, γεωργικές εγκαταστάσεις, μονάδες εκτροφής ζώων, ιχθυοτροφεία, λιμάνια, αεροδρόμια, πάρκα, και άλλες υπαίθριες αστικές περιοχές κ.λ.π.

Μπορείτε να δείτε παραδείγματα εφαρμογών στο παρακάτω link :https://www.scarecrow.eu/why-us/testimonials/

ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Το SCARECROW BIO-ACOUSTIC είναι βιο-ακουστικό, ολοκληρωμένο, σύστημα εκδίωξης / απώθησης πουλιών που χρησιμοποιεί τις φυσικές φωνές των ίδιων των προς απώθηση πουλιών όταν βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου. Είναι πολύ αποτελεσματικό στη διασκόρπιση των πουλιών, χωρίς να βλάπτει ή να δημιουργεί προβλήματα στα πουλιά και το περιβάλλον. Το SCARECROW είναι κατάλληλο για χρήση σε οπωρώνες, αμπελώνες, γεωργικές εγκαταστάσεις, μονάδες εκτροφής ζώων, ιχθυοτροφεία, λιμάνια, αεροδρόμια, πάρκα, και άλλες υπαίθριες αστικές περιοχές κ.λ.π.

Μπορείτε να δείτε παραδείγματα εφαρμογών στο παρακάτω link :https://www.scarecrow.eu/why-us/testimonials/