ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Η πιο ολοκληρωμένη και σύγχρονη τεχνολογική λύση για εφαρμογές σε ελεγχόμενο περιβάλλον χωρίς οξυγόνο, για την συντήρηση ευαίσθητων αντικειμένων και έργων τέχνης όπως εικόνες, πίνακες, εθνικές ενδυμασίες, άμφια, βιβλία, τρόφιμα κλπ
  • *

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ?

Το σύστημα Smart Anoxia δεν χρησιμοποιεί αέρια όπως άζωτο ή CO2. Η θεραπεία πραγματοποιείται με πλήρη κατανάλωση του οξυγόνου που περιέχεται στο θάλαμο απεντόμωσης

 

1. Απλώστε την μεμβράνη polybarrier , δημιουργώντας έτσι τη βάση του θαλάμου όπου θα γίνει η επεξεργασία.

2. Τοποθετήστε τα προς επεξεργασία αντικείμενα στη βάση του θαλάμου.

3. Τυλίξτε τα αντικείμενα με τη μεμβράνη polybarrier και σφραγίστε όλες τις άκρες αφήνοντας ένα μικρό άνοιγμα.

4. Ενεργοποιήστε τη μονάδα ελέγχου και το δρομολογητή Smart Anoxia.

5. Εισαγάγετε τη μονάδα ελέγχου και τους απορροφητές οξυγόνου μέσα στο θάλαμο. Πιέστε έξω την περίσσεια αέρα και ολοκληρώστε τη στεγανοποίηση. 

6. Μόλις ολοκληρωθεί η εφαρμογή, μπορείτε να ανοίξετε το θάλαμο, κόβοντας τις σφραγισμένες άκρες και να βγάλετε τα αντικείμενα. 


Πλεονεκτήματα

Δεν καταστρέφει τα αντικείμενα στα οποία γίνεται εφαρμογή. 

Βιολογική επεξεργασία από την αρχή μέχρι το τέλος

Καμία χρήση βιοκτόνων αερίων

Συνεχής παρακολούθηση οξυγόνου, θερμοκρασίας και υγρασίας

Πίνακας ελέγχου προσβάσιμος από οποιαδήποτε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο

Αποφεύγετε τις περιττές επιτόπιες επισκέψεις ελέγχου

Χωρίς περιορισμό μεγέθους για μεγάλα αντικείμενα: έπιπλα, τροχόσπιτα, βάρκες κ.λπ.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ?

Το σύστημα Smart Anoxia δεν χρησιμοποιεί αέρια όπως άζωτο ή CO2. Η θεραπεία πραγματοποιείται με πλήρη κατανάλωση του οξυγόνου που περιέχεται στο θάλαμο απεντόμωσης

 

1. Απλώστε την μεμβράνη polybarrier , δημιουργώντας έτσι τη βάση του θαλάμου όπου θα γίνει η επεξεργασία.

2. Τοποθετήστε τα προς επεξεργασία αντικείμενα στη βάση του θαλάμου.

3. Τυλίξτε τα αντικείμενα με τη μεμβράνη polybarrier και σφραγίστε όλες τις άκρες αφήνοντας ένα μικρό άνοιγμα.

4. Ενεργοποιήστε τη μονάδα ελέγχου και το δρομολογητή Smart Anoxia.

5. Εισαγάγετε τη μονάδα ελέγχου και τους απορροφητές οξυγόνου μέσα στο θάλαμο. Πιέστε έξω την περίσσεια αέρα και ολοκληρώστε τη στεγανοποίηση. 

6. Μόλις ολοκληρωθεί η εφαρμογή, μπορείτε να ανοίξετε το θάλαμο, κόβοντας τις σφραγισμένες άκρες και να βγάλετε τα αντικείμενα. 


Πλεονεκτήματα

Δεν καταστρέφει τα αντικείμενα στα οποία γίνεται εφαρμογή. 

Βιολογική επεξεργασία από την αρχή μέχρι το τέλος

Καμία χρήση βιοκτόνων αερίων

Συνεχής παρακολούθηση οξυγόνου, θερμοκρασίας και υγρασίας

Πίνακας ελέγχου προσβάσιμος από οποιαδήποτε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο

Αποφεύγετε τις περιττές επιτόπιες επισκέψεις ελέγχου

Χωρίς περιορισμό μεγέθους για μεγάλα αντικείμενα: έπιπλα, τροχόσπιτα, βάρκες κ.λπ.