ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Απωθητικό φιδιών σε μορφή σκόνης.
  • *

Το SNAKE OUT είναι ένα απωθητικό φιδιών και άλλων ερπετών σε μορφή σκόνης.
Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί καθ'όλη τη διάρκεια του χρόνου, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Η εφαρμογή γίνεται δημιουργώντας ζώνη περιμετρικά του χώρου που θέλουμε να προστατεύσουμε, υπολογίζοντας 40γρ προϊόντας ανά τρέχον μέτρο. Η δράση του διαρκεί έως 4 μήνες.  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Margosa extract 2%
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Σκόνη (DP)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι.
ΣΤΟΧΟΙ Απωθητικό φιδιών
ΔΟΣΕΙΣ 40 γρ./μ. για εφαρμογή ζώνης πλάτους 10cm.

Το SNAKE OUT είναι ένα απωθητικό φιδιών και άλλων ερπετών σε μορφή σκόνης.
Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί καθ'όλη τη διάρκεια του χρόνου, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Η εφαρμογή γίνεται δημιουργώντας ζώνη περιμετρικά του χώρου που θέλουμε να προστατεύσουμε, υπολογίζοντας 40γρ προϊόντας ανά τρέχον μέτρο. Η δράση του διαρκεί έως 4 μήνες.  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Margosa extract 2%
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Σκόνη (DP)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι.
ΣΤΟΧΟΙ Απωθητικό φιδιών
ΔΟΣΕΙΣ 40 γρ./μ. για εφαρμογή ζώνης πλάτους 10cm.