ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
To VICTOR GEL (imidacloprid 2,15%) είναι ένα έτοιμο προς χρήση δόλωμα υπό μορφή ζελέ για τον έλεγχο των κατσαρίδων από επαγγελματίες χρήστες και για χρήση σε κλειστούς χώρους.
  • *

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Οι θέσεις δολώσεως και ο πληθυσμός καθορίζονται με τη χρήση παγίδων με κόλλα.
Οι θέσεις δολώσεως ελέγχονται περιοδικά και ανανεώνονται αν υπάρχει κατανάλωση .
Η εφαρμογή δεν πρέπει να γίνει σε σημεία που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα ή με ζωοτροφές ή σε σημεία που επηρεάζονται από τον καθημερινό καθαρισμό.
Να μην εφαρμοσθεί το ζελέ σε σημεία που ψεκάστηκαν πρόσφατα με εντοκτόνα και να μην ψεκασθεί εντομοκτόνο επάνω στο ζελέ διότι μειώνεται η δράση του. Η επαφή με ύφασμα μπορεί να επιφέρει αλλοίωση του χρώματος του τελευταίου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Imidacloprid 2,15%
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Ετοιμόχρηστο δόλωμα μορφής Gel (RB)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οικιακοί και επαγγελματικοί χώροι όπως εργοστάσια, νοσοκομεία, σχολεία, παιδικοί σταθμοί, γραφεία, ορόφους τροφίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία, αεροπλάνα, τρένα, περιοχές ηλεκτρικών συσκευών και υπολογιστές.
ΣΤΟΧΟΙ Γερμανική Κατσαρίδα (Blatella germanica) Ανατολική Κατσαρίδα (Blatta orientalis) Αμερικάνικη Κατσαρίδα (Periplaneta americana)
ΔΟΣΕΙΣ 1-2 σταγόνες ζελέ ανά θέση δόλωσης, 1-2 θέσεις δόλωσης ανά τ.μ. επιφάνειας ή ανά μέτρο ευθείας γραμμής. Σε περίπτωση έντονης μολύνσεως να αυξηθούν οι θέσεις δολώσεως ανάλογα. *σταγόνα βάρους 0,1gr και διαμέτρου 5χλστ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Οι θέσεις δολώσεως και ο πληθυσμός καθορίζονται με τη χρήση παγίδων με κόλλα.
Οι θέσεις δολώσεως ελέγχονται περιοδικά και ανανεώνονται αν υπάρχει κατανάλωση .
Η εφαρμογή δεν πρέπει να γίνει σε σημεία που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα ή με ζωοτροφές ή σε σημεία που επηρεάζονται από τον καθημερινό καθαρισμό.
Να μην εφαρμοσθεί το ζελέ σε σημεία που ψεκάστηκαν πρόσφατα με εντοκτόνα και να μην ψεκασθεί εντομοκτόνο επάνω στο ζελέ διότι μειώνεται η δράση του. Η επαφή με ύφασμα μπορεί να επιφέρει αλλοίωση του χρώματος του τελευταίου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Imidacloprid 2,15%
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Ετοιμόχρηστο δόλωμα μορφής Gel (RB)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οικιακοί και επαγγελματικοί χώροι όπως εργοστάσια, νοσοκομεία, σχολεία, παιδικοί σταθμοί, γραφεία, ορόφους τροφίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία, αεροπλάνα, τρένα, περιοχές ηλεκτρικών συσκευών και υπολογιστές.
ΣΤΟΧΟΙ Γερμανική Κατσαρίδα (Blatella germanica) Ανατολική Κατσαρίδα (Blatta orientalis) Αμερικάνικη Κατσαρίδα (Periplaneta americana)
ΔΟΣΕΙΣ 1-2 σταγόνες ζελέ ανά θέση δόλωσης, 1-2 θέσεις δόλωσης ανά τ.μ. επιφάνειας ή ανά μέτρο ευθείας γραμμής. Σε περίπτωση έντονης μολύνσεως να αυξηθούν οι θέσεις δολώσεως ανάλογα. *σταγόνα βάρους 0,1gr και διαμέτρου 5χλστ.
goulas-protection «Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.»