ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Το VOLCANO BED BUG LURE είναι ένα ανταλλακτικό προσελκυστικό για την παγίδα κοριών VOLCANO TRAP.
  • *

Η ειδική ελκυστική ουσία SenSci Activ Bed Bug Lure είναι προϊόν έρευνας του πανεπιστημίου Rutgers University USA. Το προϊόν μιμείται τις χημικές ουσίες που εκλύονται από το δέρμα του ανθρώπου και προσελκύουν τους κοριούς κατά την διάρκεια του ύπνου.

Το ανταλλακτικό με την ελκυστική SenSci Activ πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 2-3 μήνες για να έχει άριστα και σταθερά αποτελέσματα.

Η ελκυστική ουσία εντοπίζει και προσελκύει κοριούς σε ακτίνα 1,00-1,50 μ από το σημείο όπου έχει τοποθετηθεί.

  • 3 μήνες διάρκεια προσέλκυσης
  • Μεγάλη ακτίνα δράσης (1-1,5m)

Η ειδική ελκυστική ουσία SenSci Activ Bed Bug Lure είναι προϊόν έρευνας του πανεπιστημίου Rutgers University USA. Το προϊόν μιμείται τις χημικές ουσίες που εκλύονται από το δέρμα του ανθρώπου και προσελκύουν τους κοριούς κατά την διάρκεια του ύπνου.

Το ανταλλακτικό με την ελκυστική SenSci Activ πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 2-3 μήνες για να έχει άριστα και σταθερά αποτελέσματα.

Η ελκυστική ουσία εντοπίζει και προσελκύει κοριούς σε ακτίνα 1,00-1,50 μ από το σημείο όπου έχει τοποθετηθεί.

  • 3 μήνες διάρκεια προσέλκυσης
  • Μεγάλη ακτίνα δράσης (1-1,5m)