ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Κοκκώδες δόλωμα για σφήκες σε αυτοδιαλυόμενο φακελάκι.
  • *

Το νέο κοκκώδες δόλωμα σε αυτοδιαλυόμενο φακελάκι είναι φιλικό στο περιβάλλον, ασφαλές για ανθρώπους και ζώα και εκλύει ένα άρωμα πολύ ελκυστικό από όλων των ειδών τις σφήκες. (Vespula vulgaris, V. germanica, Polistes gallicus, Vespa crabro)

Πλεονεκτήματα του νέου κοκκώδους δολώματος

• Το υγρό δόλωμα έχει περιορισμένη διάρκεια αποθήκευσης, ενώ το κοκκώδες μπορεί να αποθηκευτεί για περίοδο τουλάχιστον 2 ετών.

• Αποτελεσματική, γρήγορη & επιλεκτική προσέλκυση σφηκών (όχι μελισσών).

• Ελεύθερο χημικών, ασφαλές στη χρήση

• Προσφέρει εύκολο και γρήγορο χειρισμό.

ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Το νέο κοκκώδες δόλωμα σε αυτοδιαλυόμενο φακελάκι είναι φιλικό στο περιβάλλον, ασφαλές για ανθρώπους και ζώα και εκλύει ένα άρωμα πολύ ελκυστικό από όλων των ειδών τις σφήκες. (Vespula vulgaris, V. germanica, Polistes gallicus, Vespa crabro)

Πλεονεκτήματα του νέου κοκκώδους δολώματος

• Το υγρό δόλωμα έχει περιορισμένη διάρκεια αποθήκευσης, ενώ το κοκκώδες μπορεί να αποθηκευτεί για περίοδο τουλάχιστον 2 ετών.

• Αποτελεσματική, γρήγορη & επιλεκτική προσέλκυση σφηκών (όχι μελισσών).

• Ελεύθερο χημικών, ασφαλές στη χρήση

• Προσφέρει εύκολο και γρήγορο χειρισμό.