ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Μεταλλικές ακίδες από ειδική πλαστική βάση μήκους 33cm κατασκευασμένη με υλικό ανθεκτικό στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία για να εξασφαλίζεται μεγάλη χρονική διάρκεια.
  • *

Οι μεταλλικές ακίδες αποτελούνται από ειδική πλαστική βάση μήκους 33cm κατασκευασμένη με υλικό ανθεκτικό στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία για να εξασφαλίζεται μεγάλη χρονική διάρκεια.
Η βάση φέρει ειδικές υποδοχές – οπές, για σωστή τοποθέτηση της κόλλας και ισχυρή πρόσφυση.
Οι ακίδες είναι στερεωμένες στην πλαστική βάση υπό ειδική γωνία 45 μοιρών, τα άκρα είναι στρογγυλοποιημένα για να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού πτηνών και χειριστών και το υλικό των ακίδων είναι ανοξείδωτος χάλυβας 304 βαθμών.


Διατίθενται στους παρακάτω τύπους:
VP02: διαστάσεις 33,00 x 6,00 x 13,00 cm , καλύπτει πλάτος 6-12cm
VP04: διαστάσεις 33,00 x 14,00 x 13,00 cm , καλύπτει πλάτος 15-21cm

Οι μεταλλικές ακίδες αποτελούνται από ειδική πλαστική βάση μήκους 33cm κατασκευασμένη με υλικό ανθεκτικό στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία για να εξασφαλίζεται μεγάλη χρονική διάρκεια.
Η βάση φέρει ειδικές υποδοχές – οπές, για σωστή τοποθέτηση της κόλλας και ισχυρή πρόσφυση.
Οι ακίδες είναι στερεωμένες στην πλαστική βάση υπό ειδική γωνία 45 μοιρών, τα άκρα είναι στρογγυλοποιημένα για να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού πτηνών και χειριστών και το υλικό των ακίδων είναι ανοξείδωτος χάλυβας 304 βαθμών.


Διατίθενται στους παρακάτω τύπους:
VP02: διαστάσεις 33,00 x 6,00 x 13,00 cm , καλύπτει πλάτος 6-12cm
VP04: διαστάσεις 33,00 x 14,00 x 13,00 cm , καλύπτει πλάτος 15-21cm