ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Σύστημα απώθησης πτηνών με τη χρήση παλλόμενων συρμάτων .
  • *
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
STICK ON BASE 9 Αποστάτης σύρματος ανοξείδωτος και ύψους 9 cm 10 τμχ ανά συσκευασία
STICK ON BASE 13 Αποστάτης σύρματος ανοξείδωτος και ύψους 13 cm 10 τμχ ανά συσκευασία
NYLON COATED WIRE 316 Σύρμα πάχους 0,45 mm , με πλαστική ανθεκτική επικάλυψη σε ρολό 50 m .
STANDARD SPRING Ανοξείδωτες σούστες για τη στερέωση του σύρματος στους αποστάτες 100 τμχ ανά συσκευασία
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
STICK ON BASE 9 Αποστάτης σύρματος ανοξείδωτος και ύψους 9 cm 10 τμχ ανά συσκευασία
STICK ON BASE 13 Αποστάτης σύρματος ανοξείδωτος και ύψους 13 cm 10 τμχ ανά συσκευασία
NYLON COATED WIRE 316 Σύρμα πάχους 0,45 mm , με πλαστική ανθεκτική επικάλυψη σε ρολό 50 m .
STANDARD SPRING Ανοξείδωτες σούστες για τη στερέωση του σύρματος στους αποστάτες 100 τμχ ανά συσκευασία