ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΣΦΙΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΣΦΙΝΗ

Η Φωσφίνη (PH3) ανήκει στην κατηγορία των εντομοκτόνων. Είναι αέριο που παράγεται από χημική αντίδραση του Φωσφορούχου αργιλίου ή του Φωσφορούχου μαγνησίου με την ατμοσφαιρική υγρασία. Οι χημικές αντιδράσεις είναι οι ακόλουθες:
AlP+2H2O =AlO(OH)+ PH3 ( υδροξείδιο αργιλίου και φωσφίνη)  και  Mg3P2+6H2O=3Mg(OH)2+2PH3 (υδροξείδιο μαγνησίου και φωσφίνη) αντιστοίχως.
Η ταχύτητα της διάσπασης εξαρτάται από την θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος ή του προς απεντόμωση προϊόντος.
Έτσι για θερμοκρασία 12 – 15 oC  απαιτούνται 5 ημέρες,
        για θερμοκρασία 16 – 20 oC απαιτούνται 4 ημέρες,
        για θερμοκρασία άνω των 20 oC απαιτούνται 3 ημέρες
Η διάσπαση του Φωσφορούχου αργιλίου απαιτεί 3-5 ημέρες, ενώ του Φωσφορούχου μαγνησίου 2-3 ημέρες.
Τα σκευάσματα που περιέχουν Φωσφορούχο αργίλιο κυκλοφορούν στην αγορά με διάφορες εμπορικές ονομασίες PHOSTOXIN, DETIA κ.λπ.,  σε μορφή δισκίων (RT, round tablets) βάρους 3 γραμ. που εκλύουν 1 γραμ φωσφίνης, σε μορφή σφαιριδίων(Ρ, pellets) βάρους 0,6 γραμ. που εκλύουν 0,2 γραμ. φωσφίνης και σε  μορφή σκόνης εντός σακιδίων.
Τα σκευάσματα που περιέχουν Φωσφορούχο μαγνήσιο κυκλοφορούν στην αγορά με το εμπορικό όνομα MAGTOXIN, σε μορφή δισκίων (RT, round tablettes) βάρους 3 γραμ. που εκλύουν 1 γραμ φωσφίνης, σε μορφή σφαιριδίων(Ρ, pellets) βάρους 0,6 γραμ. που εκλύουν 0,2 γραμ. φωσφίνης, σε  μορφή πλακιδίων ή ταινιών και σε  μορφή σκόνης εντός σακκιδίων.
Τα σκευάσματα των Φωσφορούχου αργιλίου και του Φωσφορούχου μαγνησίου εκλύουν δύο ακόμη αέρια:                                                                                                                                        
- Αμμωνία (ΝΗ3) που με την οσμή της δρα προειδοποιητικά,   και                                                                    
- Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που αναστέλλει την ανάφλεξη και ενδυναμώνει την δράση.

Η φωσφίνη είναι πρακτικά αδιάλυτη στο νερό, τα λίπη και τα έλαια.  Παρουσιάζει μεγάλη αναφλεξιμότητα. Το κατώτερο όριο αναφλέξεώς της  αντιστοιχεί σε 20 γραμ. περίπου φωσφίνης ανά κυβικό μέτρο αέρος. Αυτή η ιδιότητα είναι σημαντική γιατί αποκλείει δόση μεγαλύτερη των 20 γραμ / 1 κυβ. μ, και επίσης επιβάλει την καλή και ομοιόμορφη κατανομή του σκευάσματος στον υποκαπνιζόμενο χώρο.
Η φωσφίνη μπορεί να αντιδράσει με ορισμένα μέταλλα και ιδιαίτερα με τον χαλκό, μπρούτζο, ασήμι και χρυσό προκαλώντας διάβρωση που αρχικά εμφανίζεται με μεταχρωματισμό του μετάλλου. Για τον λόγο αυτό πρέπει να προστατεύονται ηλεκτρικές συσκευές, διακόπτες, αγωγοί ρεύματος, πριν από εφαρμογή φωσφίνης. Προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται και για ορισμένους τύπους φωτοαντιγραφικού χαρτιού και μη εμφανισμένων φιλμς.
Η φωσφίνη έχει εντομοτοξική δράση σε όλα τα στάδια των εντόμων, αυγό, προνύμφη, νύμφη, τέλειο, καθώς και των ακάρεων. Έχει παρατηρηθεί ανθεκτικότητα μερικών σταδίων ορισμένων εντόμων και ακάρεων.
Δόσεις:

Σιτηρά σε σιλό:  2-5 γραμ/τόνο
Σιτηρά σε αποθήκες χύμα με κάλυψη: 3-6 γραμ/τόνο
Σιτηρά σε αποθήκη χύμα χωρίς κάλυψη: έως 12 γραμ/τόνο
Ενσακκισμένα σιτηρά σε στοίβες:  1-2 γραμ/κυβ.μ
Καπνά: ½-1γραμ. ανά κυβ.μ
Ενσακκισμένα τρόφιμα και ζωοτροφές: 1-3 γραμ/κυβ.μ
Κενές αποθήκες, αλευρόμυλοι: 2-3 γραμ/κυβ.μ
Τρωκτικά: 1γραμ. ανά κυβ.μ.