ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Απολυμαντικό - Αντιοσμικό
  • *

Το Dalco-100 είναι διάλυμα σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου. Είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ (ΑΡ. ΕΚΡΙΣΗΣ ΕΟΦ.: 44435/7-7-2010)για απολύμανση χώρων επεξαργασίας τροφίμων, απολύμανση και απόσμηση νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και υγιεινή. Είναι άοσμο, άχρωμο και δεν αφήνει καμία οσμή σε τρόφιμα, επιφάνειες ή χώρους.
Χρησιμοποιήται αραιωμένο:

  • Με τη μέθοδο της εμβάπτισης για την απολύμναση σκευών και εργαλείων,
  • Με τη μέθοδο του ψεκασμού για την απολύμανση επιφανειών,
  • Με τη μέθοδο της ψυχρής εκνέφωσης για την απολύμανση χώρων σε όλο τον όγκο.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Σταθεροποιημένο Διοξείδιο του Χλωρίου ClO 2
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Υγρό άχρωμο και άοσμο

Το Dalco-100 είναι διάλυμα σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου. Είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ (ΑΡ. ΕΚΡΙΣΗΣ ΕΟΦ.: 44435/7-7-2010)για απολύμανση χώρων επεξαργασίας τροφίμων, απολύμανση και απόσμηση νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και υγιεινή. Είναι άοσμο, άχρωμο και δεν αφήνει καμία οσμή σε τρόφιμα, επιφάνειες ή χώρους.
Χρησιμοποιήται αραιωμένο:

  • Με τη μέθοδο της εμβάπτισης για την απολύμναση σκευών και εργαλείων,
  • Με τη μέθοδο του ψεκασμού για την απολύμανση επιφανειών,
  • Με τη μέθοδο της ψυχρής εκνέφωσης για την απολύμανση χώρων σε όλο τον όγκο.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Σταθεροποιημένο Διοξείδιο του Χλωρίου ClO 2
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Υγρό άχρωμο και άοσμο