ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Απολυμαντικό - Αντιοσμικό
  • *

Το Dalco-100 είναι διάλυμα σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου. Είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ για απολύμανση χώρων επεξαργασίας τροφίμων, απολύμανση και απόσμηση νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και υγιεινή. Είναι άοσμο, άχρωμο και δεν αφήνει καμία οσμή σε τρόφιμα, επιφάνειες ή χώρους.
Χρησιμοποιείται αραιωμένο:

  • Με τη μέθοδο της εμβάπτισης για την απολύμναση σκευών και εργαλείων,
  • Με τη μέθοδο του ψεκασμού για την απολύμανση επιφανειών,
  • Με τη μέθοδο της ψυχρής εκνέφωσης για την απολύμανση χώρων σε όλο τον όγκο.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Σταθεροποιημένο Διοξείδιο του Χλωρίου ClO 2
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Υγρό άχρωμο και άοσμο

Το Dalco-100 είναι διάλυμα σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου. Είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ για απολύμανση χώρων επεξαργασίας τροφίμων, απολύμανση και απόσμηση νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και υγιεινή. Είναι άοσμο, άχρωμο και δεν αφήνει καμία οσμή σε τρόφιμα, επιφάνειες ή χώρους.
Χρησιμοποιείται αραιωμένο:

  • Με τη μέθοδο της εμβάπτισης για την απολύμναση σκευών και εργαλείων,
  • Με τη μέθοδο του ψεκασμού για την απολύμανση επιφανειών,
  • Με τη μέθοδο της ψυχρής εκνέφωσης για την απολύμανση χώρων σε όλο τον όγκο.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Σταθεροποιημένο Διοξείδιο του Χλωρίου ClO 2
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Υγρό άχρωμο και άοσμο