ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Ενεργοποιητής του DALCO-100.
  • *

Αφού δημιουργήσουμε το διάλυμα με DALCO-100, τότε χρησιμοποιούμε 100ml DALCO -100 ACTIVATOR για 10lt έτοιμου διαλύματος.

Συστατικά: Υδροχλωρικό οξύ < 5%

Αφού δημιουργήσουμε το διάλυμα με DALCO-100, τότε χρησιμοποιούμε 100ml DALCO -100 ACTIVATOR για 10lt έτοιμου διαλύματος.

Συστατικά: Υδροχλωρικό οξύ < 5%

goulas-protection «Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.»