ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής και στομάχου. Προορίζεται για την καταπολέμηση της γερμανικής κατσαρίδας, των μυρμηγκιών και της οικιακής μύγας.
  • *

  Τρόπος εφαρμογής:

Το προϊόν είναι ετοιμόχρηστο. Εφαρμόζεται σε μη κατοικημένους χώρους με σκόνισμα των επιφανειών που συχνάζουν τα έντομα. Σκονίστε στις εσωτερικές ακμές του κτιρίου, κατά μήκος των τοίχων και στις γωνίες και σε σημεία που μπορεί τα έντομα να εισέλθουν στο κτίριο. Το προϊόν χρησιμοποιείται σε περίπτωση προσβολής. Μετά την καταπολέμηση των εντόμων-στόχων, αφαιρέστε τα υπολείμματα του σκευάσματος με προσεκτικό σκούπισμα. Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Permethrin 0.5% β/β Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical carbondioxide 0,01% β/β
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Σκόνη (DP)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μη κατοικημένοι χώροι
ΣΤΟΧΟΙ Γερμανική κατσαρίδα (Blattella germanica) Οικιακή μύγα (Musca domestica) Μυρμήγκια (Monomorium pharaonis)
ΔΟΣΕΙΣ 1 γρ. ανά τ.μ.

  Τρόπος εφαρμογής:

Το προϊόν είναι ετοιμόχρηστο. Εφαρμόζεται σε μη κατοικημένους χώρους με σκόνισμα των επιφανειών που συχνάζουν τα έντομα. Σκονίστε στις εσωτερικές ακμές του κτιρίου, κατά μήκος των τοίχων και στις γωνίες και σε σημεία που μπορεί τα έντομα να εισέλθουν στο κτίριο. Το προϊόν χρησιμοποιείται σε περίπτωση προσβολής. Μετά την καταπολέμηση των εντόμων-στόχων, αφαιρέστε τα υπολείμματα του σκευάσματος με προσεκτικό σκούπισμα. Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Permethrin 0.5% β/β Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical carbondioxide 0,01% β/β
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Σκόνη (DP)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μη κατοικημένοι χώροι
ΣΤΟΧΟΙ Γερμανική κατσαρίδα (Blattella germanica) Οικιακή μύγα (Musca domestica) Μυρμήγκια (Monomorium pharaonis)
ΔΟΣΕΙΣ 1 γρ. ανά τ.μ.
goulas-protection «Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.»