ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Το EFFECT UNIVERSAL RTU (Permethrin 0.25% , Chrysanthemum cinerariaefolium extract 0,01% ) είναι ένα ετοιμόχρηστο πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μυγών και κατσαρίδων.
  • *

Το προϊόν είναι ετοιμόχρηστο. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς κατοικημένους χώρους και αποθήκες  με ψεκασμό επιφανειών. Να μη χρησιμοποιείται σε χώρους που πρόκειται να αποθηκευτούν μη συσκευασμένα τρόφιμα, σπόροι ή ζωοτροφές όπως και σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αποθηκευμένα συσκευασμένα τρόφιμα, σπόρους ή ζωοτροφές.. 

ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Permethrin 0.25% β/β Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical carbondioxide 0,01% β/β
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ υγρό (AL)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εσωτερικοί κατοικημένοι χώροι
ΣΤΟΧΟΙ Γερμανική κατσαρίδα (Blattella germanica) Οικιακή μύγα (Musca domestica) Μυρμήγκια (Monomorium pharaonis)
ΔΟΣΕΙΣ Μη πορώδεις επιφάνειες 10 ml / τ.μ. Πορώδεις επιφάνειες 30 ml / τ.μ. για τα μυρμήγκια και τη γερμανική κατσαρίδα 20 ml / τ.μ. για την οικιακή μύγα.

Το προϊόν είναι ετοιμόχρηστο. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς κατοικημένους χώρους και αποθήκες  με ψεκασμό επιφανειών. Να μη χρησιμοποιείται σε χώρους που πρόκειται να αποθηκευτούν μη συσκευασμένα τρόφιμα, σπόροι ή ζωοτροφές όπως και σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αποθηκευμένα συσκευασμένα τρόφιμα, σπόρους ή ζωοτροφές.. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Permethrin 0.25% β/β Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical carbondioxide 0,01% β/β
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ υγρό (AL)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εσωτερικοί κατοικημένοι χώροι
ΣΤΟΧΟΙ Γερμανική κατσαρίδα (Blattella germanica) Οικιακή μύγα (Musca domestica) Μυρμήγκια (Monomorium pharaonis)
ΔΟΣΕΙΣ Μη πορώδεις επιφάνειες 10 ml / τ.μ. Πορώδεις επιφάνειες 30 ml / τ.μ. για τα μυρμήγκια και τη γερμανική κατσαρίδα 20 ml / τ.μ. για την οικιακή μύγα.
goulas-protection «Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.»