ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Ετοιμόχρηστη κόλλα σε σωληνάριο 135gr.
  • *

Έτοιμη προς χρήση κόλλα,σε σωληνάριο 135gr, με ισχυρή προσκολλητικότητα και με αντοχή μεγάλης διάρκειας χωρίς να στεγνώνει.
Κατάλληλη για παγίδευση τρωκτικών, ερπόντων εντόμων καθώς και για φίδια και σαύρες. 

Έτοιμη προς χρήση κόλλα,σε σωληνάριο 135gr, με ισχυρή προσκολλητικότητα και με αντοχή μεγάλης διάρκειας χωρίς να στεγνώνει.
Κατάλληλη για παγίδευση τρωκτικών, ερπόντων εντόμων καθώς και για φίδια και σαύρες.