ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Ζεύγος ισχυρής κολλητικής επιφάνειας σε πλαστικά δισκάκια, για ποντίκια. Περιέχει ειδικό τροφοελκυστικό.
  • *