ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Προσελκυστικό για ποντίκια
 • *

Το Nara Lure είναι ένα υψηλής τεχνολογίας, μη-τοξικό, προσελκυστικό για ποντίκια. Λόγω του σχήματος του είναι ιδανικό για χρήση στις μηχανικές παγίδες Tilo Rat Trap. Εξαιρετικά προσελκυστικό για τα μικρά ποντίκια.

 • Μεγάλη αντοχή, τουλάχιστον τρεις μήνες αναλόγως το περιβάλλον εφαρμογής.
 • Δεν περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες, ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα κατάλληλο προϊόν για χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων. 
 • Δεν υπάρχει κίνδυνος προσβολής του προϊόντος από έντομα όπως συμβαίνει με τα κοινά δολώματα.
 • Κατάλληλο για εφαρμογή σε χώρους με αυξημένη υγρασία
 • Δενν αναπτύσσει μούχλα, ούτε αποσυντίθεται εξαιτίας της υγρασίας.
ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Το Nara Lure είναι ένα υψηλής τεχνολογίας, μη-τοξικό, προσελκυστικό για ποντίκια. Λόγω του σχήματος του είναι ιδανικό για χρήση στις μηχανικές παγίδες Tilo Rat Trap. Εξαιρετικά προσελκυστικό για τα μικρά ποντίκια.

 • Μεγάλη αντοχή, τουλάχιστον τρεις μήνες αναλόγως το περιβάλλον εφαρμογής.
 • Δεν περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες, ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα κατάλληλο προϊόν για χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων. 
 • Δεν υπάρχει κίνδυνος προσβολής του προϊόντος από έντομα όπως συμβαίνει με τα κοινά δολώματα.
 • Κατάλληλο για εφαρμογή σε χώρους με αυξημένη υγρασία
 • Δενν αναπτύσσει μούχλα, ούτε αποσυντίθεται εξαιτίας της υγρασίας.