ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Προσελκυστικό δόλωμα για τρωκτικά .
 • *
Το NARA® block είναι δόλωμα, από υψηλής τεχνολογίας πλαστικό ειδικά αρωματισμένο, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ, που χρησιμοποιείται για την προσέλκυση και τον έλεγχο παρουσίας ποντικών και αρουραίων. 
 • Μεγάλη αντοχή, από τρεις έως δώδεκα μήνες αναλόγως το περιβάλλον εφαρμογής.
 • Δεν περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες, ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα κατάλληλο προϊόν για χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. 
 • Δεν υπάρχει κίνδυνος προσβολής του προϊόντος από έντομα όπως συμβαίνει με τα κοινά δολώματα.
 • Κατάλληλο για εφαρμογή σε χώρους με αυξημένη υγρασία.
 • Δενν αναπτύσσει μούχλα, ούτε αποσυντίθεται εξαιτίας της υγρασίας.
ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
Το NARA® block είναι δόλωμα, από υψηλής τεχνολογίας πλαστικό ειδικά αρωματισμένο, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ, που χρησιμοποιείται για την προσέλκυση και τον έλεγχο παρουσίας ποντικών και αρουραίων. 
 • Μεγάλη αντοχή, από τρεις έως δώδεκα μήνες αναλόγως το περιβάλλον εφαρμογής.
 • Δεν περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες, ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα κατάλληλο προϊόν για χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. 
 • Δεν υπάρχει κίνδυνος προσβολής του προϊόντος από έντομα όπως συμβαίνει με τα κοινά δολώματα.
 • Κατάλληλο για εφαρμογή σε χώρους με αυξημένη υγρασία.
 • Δενν αναπτύσσει μούχλα, ούτε αποσυντίθεται εξαιτίας της υγρασίας.