ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Το Ratonex είναι υγρό τρωκτικοκτόνο για καταπολέμηση ενάντια σε αρουραίους και ποντίκια.
  • *

Το μοναδικό υγρό ποντικοκτόνο με άδεια στην Ελλάδα. Το Ratonex είναι υγρό ποντικοκτόνο με τη δραστική ουσία Difenacoum 0.0026% πολύ αποτελεσματικό ενάντια σε αρουραίους και ποντίκια.

 

 
ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Difenacoum 0.0026%
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Ετοιμόχρηστο δόλωμα (RB) – Yγρό
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εσωτερικοί χώροι και γύρω από κτίρια.
ΣΤΟΧΟΙ Mus musculus (οικιακός ποντικός)-νεαρά & ενήλικα Rattus norvegicus (καφέ αρουραίος)- νεαρά & ενήλικα

Το μοναδικό υγρό ποντικοκτόνο με άδεια στην Ελλάδα. Το Ratonex είναι υγρό ποντικοκτόνο με τη δραστική ουσία Difenacoum 0.0026% πολύ αποτελεσματικό ενάντια σε αρουραίους και ποντίκια.

 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Difenacoum 0.0026%
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Ετοιμόχρηστο δόλωμα (RB) – Yγρό
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εσωτερικοί χώροι και γύρω από κτίρια.
ΣΤΟΧΟΙ Mus musculus (οικιακός ποντικός)-νεαρά & ενήλικα Rattus norvegicus (καφέ αρουραίος)- νεαρά & ενήλικα
goulas-protection «Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.»