ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Το SELONTRA RB είναι ένα ισχυρό τρωκτικοκτόνο με διαφορετικό τρόπο δράσης από τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα , που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των ποντικών και των αρουραίων. Παρουσιάζεται ως μια εξαιρετικά εύγευστη σύνθεση μαλακών κύβων 20gr.
  • *

Το Selontra® βασίζεται στο μη αντιπηκτικό δραστική ουσία cholecalciferol, σε ποσοστό 0,075%, που παρουσιάζεται ως μια εξαιρετικά εύγευστη σύνθεση μαλακών κύβων.

Η cholecalciferol είναι αποτελεσματική έναντι των ανθεκτικών στα αντιπηκτικά καφέ αρουραίων και των οικιακών ποντικών.

Δεν είναι βιοσυσσωρευτικό και ως εκ τούτου παρουσιάζει σχετικά χαμηλότερους κινδύνους δευτερογενούς δηλητηρίασης σε είδη που δεν αποτελούν στόχο, όπως τα αρπακτικά πτηνά, σε σύγκριση με τα αντιπηκτικά δεύτερης γενιάς.

Οι περιοχές και οι τύποι χρήσης είναι σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γύρω από κτίρια, μόνιμα δολώματα, δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση και σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δολώματος.

Το Selontra® είναι ένα καινοτόμο τρωκτικοκτόνο δόλωμα που προσφέρει πολλά μοναδικά πλεονεκτήματα για επαγγελματίες χρήστες. Το προϊόν περιέχει τη δραστική ουσία cholecalciferol , η οποία έχει διαφορετικό τρόπο δράσης από τα κυρίως χρησιμοποιούμενα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα.

Το Selontra® περιέχει cholecalciferol σε μια εξαιρετικά εύγευστη μορφή δολώματος. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός επιτρέπει στο Selontra® να ελέγχει τις μολύνσεις από τρωκτικά έως και τρεις φορές πιο γρήγορα από ό,τι με τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα, ακόμη και μεγάλες προσβολές μπορούν να ελεγχθούν εντός μόλις επτά ημερών. Αυτό σημαίνει ότι το Selontra® σταματά τη ζημιά και τη μόλυνση από τρωκτικά πιο γρήγορα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα στους τελικούς χρήστες.

Το Selontra® ελέγχει αρουραίους και ποντίκια, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που είναι ανθεκτικά σε άλλα τρωκτικοκτόνα. Το δόλωμα μπορεί να χρειαστεί να τοποθετηθεί μόνο για 7 ημέρες για να επιτευχθεί έλεγχος, υπό την προϋπόθεση ότι τοποθετείται επαρκές δόλωμα για το μέγεθος της προσβολής την πρώτη ημέρα της θεραπείας. Επιθεωρήστε τα δολώματα 1-2 ημέρες μετά την πρώτη τοποθέτηση και αντικαταστήστε το φαγωμένο δόλωμα. Εάν ένα σημείο δολώματος καταναλωθεί πλήρως, αντικαταστήστε το με τη μέγιστη ποσότητα δολώματος σε αυτό το σημείο δολώματος. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι επιτυγχάνεται ο βέλτιστος έλεγχος στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Επιθεωρείτε τα δολώματα τακτικά (τουλάχιστον εβδομαδιαία) για να ελέγχετε εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό ή οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και να αφαιρέσετε τα σώματα τρωκτικών. Συνεχίστε να τοποθετείτε δόλωμα κάθε 7 ημέρες μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση.

Σημειώστε ότι εάν χρησιμοποιηθεί ανεπαρκής ποσότητα δολώματος σε οποιαδήποτε στιγμή της θεραπείας, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη βέλτιστα αποτελέσματα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της επίδρασης διακοπής της σίτισης μετά από 24 ώρες.

 

ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Cholecalciferol 0,075 %
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων .
ΣΤΟΧΟΙ Mus musculus (Ποντίκι) – Rattus norvegicus (Αρουραίος) – Rattus rattus (Αρουραίος)

Το Selontra® βασίζεται στο μη αντιπηκτικό δραστική ουσία cholecalciferol, σε ποσοστό 0,075%, που παρουσιάζεται ως μια εξαιρετικά εύγευστη σύνθεση μαλακών κύβων.

Η cholecalciferol είναι αποτελεσματική έναντι των ανθεκτικών στα αντιπηκτικά καφέ αρουραίων και των οικιακών ποντικών.

Δεν είναι βιοσυσσωρευτικό και ως εκ τούτου παρουσιάζει σχετικά χαμηλότερους κινδύνους δευτερογενούς δηλητηρίασης σε είδη που δεν αποτελούν στόχο, όπως τα αρπακτικά πτηνά, σε σύγκριση με τα αντιπηκτικά δεύτερης γενιάς.

Οι περιοχές και οι τύποι χρήσης είναι σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γύρω από κτίρια, μόνιμα δολώματα, δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση και σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δολώματος.

Το Selontra® είναι ένα καινοτόμο τρωκτικοκτόνο δόλωμα που προσφέρει πολλά μοναδικά πλεονεκτήματα για επαγγελματίες χρήστες. Το προϊόν περιέχει τη δραστική ουσία cholecalciferol , η οποία έχει διαφορετικό τρόπο δράσης από τα κυρίως χρησιμοποιούμενα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα.

Το Selontra® περιέχει cholecalciferol σε μια εξαιρετικά εύγευστη μορφή δολώματος. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός επιτρέπει στο Selontra® να ελέγχει τις μολύνσεις από τρωκτικά έως και τρεις φορές πιο γρήγορα από ό,τι με τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα, ακόμη και μεγάλες προσβολές μπορούν να ελεγχθούν εντός μόλις επτά ημερών. Αυτό σημαίνει ότι το Selontra® σταματά τη ζημιά και τη μόλυνση από τρωκτικά πιο γρήγορα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα στους τελικούς χρήστες.

Το Selontra® ελέγχει αρουραίους και ποντίκια, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που είναι ανθεκτικά σε άλλα τρωκτικοκτόνα. Το δόλωμα μπορεί να χρειαστεί να τοποθετηθεί μόνο για 7 ημέρες για να επιτευχθεί έλεγχος, υπό την προϋπόθεση ότι τοποθετείται επαρκές δόλωμα για το μέγεθος της προσβολής την πρώτη ημέρα της θεραπείας. Επιθεωρήστε τα δολώματα 1-2 ημέρες μετά την πρώτη τοποθέτηση και αντικαταστήστε το φαγωμένο δόλωμα. Εάν ένα σημείο δολώματος καταναλωθεί πλήρως, αντικαταστήστε το με τη μέγιστη ποσότητα δολώματος σε αυτό το σημείο δολώματος. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι επιτυγχάνεται ο βέλτιστος έλεγχος στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Επιθεωρείτε τα δολώματα τακτικά (τουλάχιστον εβδομαδιαία) για να ελέγχετε εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό ή οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και να αφαιρέσετε τα σώματα τρωκτικών. Συνεχίστε να τοποθετείτε δόλωμα κάθε 7 ημέρες μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση.

Σημειώστε ότι εάν χρησιμοποιηθεί ανεπαρκής ποσότητα δολώματος σε οποιαδήποτε στιγμή της θεραπείας, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη βέλτιστα αποτελέσματα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της επίδρασης διακοπής της σίτισης μετά από 24 ώρες.

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Cholecalciferol 0,075 %
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων .
ΣΤΟΧΟΙ Mus musculus (Ποντίκι) – Rattus norvegicus (Αρουραίος) – Rattus rattus (Αρουραίος)
goulas-protection «Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.»