ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Ισχυρό εντομοκτόνο σε μορφή καπνού που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και εύκολο στον χειρισμό. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό, επιτυγχάνοντας ολοκληρωμένη απεντόμωση σε κλειστούς χώρους.
  • *

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Σφραγίστε όσο το δυνατό καλύτερα το χώρο που θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή κλείνοντας τις πόρτες, τα παράθυρα, τις καμινάδες και αποκλείοντας τυχόν ρεύματα αέρα. Απομακρύνετε τα άτομα και μετακινήστε τα φυτά και τα ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ψαριών) από χώρους σχετικούς με τον καπνισμό. Υπολογίστε τον επαρκή αριθμό καπνιστικών δισκίων που απαιτούνται για τον αντίστοιχο χώρο (όγκο) που θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή και τοποθετήστε τα πάνω σε πυράντοχτες επιφάνειες (π.χ. σε μεταλλικό καπάκι ή δίσκο). Ανάψτε τη συσκευασία ως έχει (χωρίς να απομακρύνεται το σελοφάν) με ένα σπίρτο ή αναπτήρα.

Εναλλακτικά αν χρησιμοποιείτε τη συσκευασία του μεταλλικού δοχείου με φυτίλι, τοποθετήστε την πάνω σε πυράντοχτη επιφάνεια (π.χ. σε μεταλλικό καπάκι ή δίσκο) και ανάψτε το φυτίλι (αφού αφαιρέσετε το πλαστικό καπάκι του) με ένα σπίρτο ή αναπτήρα. Αφού βεβαιωθείτε για τη σωστή καύση και εκπομπή καπνού, εγκαταλείψτε αμέσως το χώρο και διατηρήστε τον ερμητικά κλειστό για τουλάχιστον 12 ώρες. Μετά την εφαρμογή αερίστε επιμελώς τους χώρους για 1-2 ώρες.

ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Cyphenothrin 3% β/β.
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Καπνογόνο (FU)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Cyphenothrin 3% β/β.
ΣΤΟΧΟΙ Γερμανική κατσαρίδα (Blattella germanica)
ΔΟΣΕΙΣ 1 γρ. /3m3

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Σφραγίστε όσο το δυνατό καλύτερα το χώρο που θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή κλείνοντας τις πόρτες, τα παράθυρα, τις καμινάδες και αποκλείοντας τυχόν ρεύματα αέρα. Απομακρύνετε τα άτομα και μετακινήστε τα φυτά και τα ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ψαριών) από χώρους σχετικούς με τον καπνισμό. Υπολογίστε τον επαρκή αριθμό καπνιστικών δισκίων που απαιτούνται για τον αντίστοιχο χώρο (όγκο) που θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή και τοποθετήστε τα πάνω σε πυράντοχτες επιφάνειες (π.χ. σε μεταλλικό καπάκι ή δίσκο). Ανάψτε τη συσκευασία ως έχει (χωρίς να απομακρύνεται το σελοφάν) με ένα σπίρτο ή αναπτήρα.

Εναλλακτικά αν χρησιμοποιείτε τη συσκευασία του μεταλλικού δοχείου με φυτίλι, τοποθετήστε την πάνω σε πυράντοχτη επιφάνεια (π.χ. σε μεταλλικό καπάκι ή δίσκο) και ανάψτε το φυτίλι (αφού αφαιρέσετε το πλαστικό καπάκι του) με ένα σπίρτο ή αναπτήρα. Αφού βεβαιωθείτε για τη σωστή καύση και εκπομπή καπνού, εγκαταλείψτε αμέσως το χώρο και διατηρήστε τον ερμητικά κλειστό για τουλάχιστον 12 ώρες. Μετά την εφαρμογή αερίστε επιμελώς τους χώρους για 1-2 ώρες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Cyphenothrin 3% β/β.
ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Καπνογόνο (FU)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Cyphenothrin 3% β/β.
ΣΤΟΧΟΙ Γερμανική κατσαρίδα (Blattella germanica)
ΔΟΣΕΙΣ 1 γρ. /3m3