ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Filters
Απωθητικό φιδιών . Το προϊόν εκλύει χαρακτηριστική οσμή που απωθεί τα φίδια.
 • *

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. Με την ειδική βίδα που θα βρείτε στο καπάκι τρυπήστε στο κέντρο βιδώνοντας μέχρι τέρμα.
Β. Ξεβιδώνουμε και στη μικρή τρύπα που έχει δημιουργηθεί τοποθετούμε με πίεση το ρύγχος της βαλβίδας μέχρι να ακουστεί ένα «τρακ» οπότε η βαλβίδα έχει τοποθετηθεί σωστά.
Γ. Ξεβιδώνουμε και γυρίζουμε το κόκκινο καπάκι της βαλβίδας προς τα αριστερά.
Δ. Τοποθετούμε το κουτί όρθιο στο έδαφος σταθερά, σε πιθανά μέρη όπου υπάρχουν φίδια (περάσματα και φωλιές).

 • Τα σημεία αυτά πρέπει να μην είναι προσιτά σε ανθρώπους και ιδιαίτερα σε παιδιά, σε κατοικίδια ή παραγωγικά ή άγρια ζώα.
 • Χρησιμοποιείται καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου .
  Η δράση του διαρκεί 3 μήνες.
 • Τοποθετούμε περισσότερα δοχεία αν ο χώρος που επιθυμούμε να προστατεύσουμε είναι μεγαλύτερος.      
ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ margosa extract 0,05% / geraniol: 0,01%
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εξωτερικοί χώροι.
ΣΤΟΧΟΙ Απωθητικό φιδιών. Το προϊόν εκλύει χαρακτηριστική οσμή που απωθεί τα φίδια
ΚΑΛΥΨΗ 40 - 60 τ.μ.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. Με την ειδική βίδα που θα βρείτε στο καπάκι τρυπήστε στο κέντρο βιδώνοντας μέχρι τέρμα.
Β. Ξεβιδώνουμε και στη μικρή τρύπα που έχει δημιουργηθεί τοποθετούμε με πίεση το ρύγχος της βαλβίδας μέχρι να ακουστεί ένα «τρακ» οπότε η βαλβίδα έχει τοποθετηθεί σωστά.
Γ. Ξεβιδώνουμε και γυρίζουμε το κόκκινο καπάκι της βαλβίδας προς τα αριστερά.
Δ. Τοποθετούμε το κουτί όρθιο στο έδαφος σταθερά, σε πιθανά μέρη όπου υπάρχουν φίδια (περάσματα και φωλιές).

 • Τα σημεία αυτά πρέπει να μην είναι προσιτά σε ανθρώπους και ιδιαίτερα σε παιδιά, σε κατοικίδια ή παραγωγικά ή άγρια ζώα.
 • Χρησιμοποιείται καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου .
  Η δράση του διαρκεί 3 μήνες.
 • Τοποθετούμε περισσότερα δοχεία αν ο χώρος που επιθυμούμε να προστατεύσουμε είναι μεγαλύτερος.      
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ margosa extract 0,05% / geraniol: 0,01%
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εξωτερικοί χώροι.
ΣΤΟΧΟΙ Απωθητικό φιδιών. Το προϊόν εκλύει χαρακτηριστική οσμή που απωθεί τα φίδια
ΚΑΛΥΨΗ 40 - 60 τ.μ.